Brandfarlig vara i handeln

Många kommer i kontakt med brandfarliga och explosiva varor i sin vardag. Drivmedel till fordon, gas och lösningsmedel finns i både i dagligvaruhandeln och i fackhandeln. Det gäller att hantera varorna rätt så att de inte riskerar att orsaka eller förvärra en brand. Därför är det viktigt att du får den kunskap du behöver.

Om webbutbildningen

Utbildningen vänder sig till den som är eller ska bli föreståndare för brandfarlig vara inom handeln, det vill säga som har fått i uppgift att se till att brandfarliga varor hanteras på ett säkert sätt. Den beräknas ta cirka 45 minuter.

Se en trailer om utbildningen här.

Efter att ha genomgått utbildningen ska deltagaren:

  • känna till de egenskaper som gör brandfarliga varor farliga
  • känna till risker med olika tändkällor
  • ha kunskap om hantering av brandfarlig vara i handeln.

Här hittar du en skriftlig presentation till utbildningen, ett underlag för den som vill presentera innehållet för sina kollegor.

Här hittar du en introduktion till utbildningen, avsedd för kursledare.

Här finns checkpunkter för brandsäkerhet.

Till utbildningen

Gå direkt till utbildningen.