Butiken som marknadsplats

Butiken som marknadsplats är den centrala utgångspunkten för alla projekt som 2007 beviljades medel inom denna utlysning. Det innebär att forskarna i de respektive forskningsprojekten på olika sätt studerar handelsrelevanta frågeställningar med fokus på olika aspekter av butiken.

De sju forskningsprojekten som som erhöll medel i utlysningen ”Butiken som marknadsplats” är nu alla avslutade. Projekten har gett många olika kunskapsbidrag till detaljhandeln; bland annat inom marknadsföring i butik, marknadsföring mellan konsumenter och varför konsumenter inte alltid handlar det de säger att de tänker göra.

Beviljade projekt

Projektets namn
Projektledare
Status