Spridning av handelsforskning

Det finns ett behov av mer forskning för att utveckla handelsnäringen – internationell och högkvalitativ forskning som stärker och utvecklar branschen. Det finns också ett behov av att synliggöra aktuell forskning – forskning som kan vara till nytta för företag, anställda, och branschens övriga intressenter.

Totalt avsattes 6,4 miljoner kronor till utlysningen ”Synliggörande och nyttiggörande av aktuell handelsforskning” 2011-2012. Konkret innebär det att Handelns Utvecklingsråd finansierar 18 stycken mindre forskningssatsningar, vilka ni ges möjlighet att ta del av här nedan.

Beviljade projekt

Projektets namn
Projektledare
Status

Projektets namn

Belysningens utformning i detaljhandeln - en kunskapssammanställning

Projektetledare

Jan Ejhed, Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Avslutad

Projektets namn

Förstärkning av Centre for Retailings internationella publiceringsverksamhet

Projektetledare

Johan Hagberg Centre for Retailing, handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Status

Avslutad

Projektets namn

Handelsrelevanta TELDOK-rapporter - om it-utveckling och handel

Projektetledare

Bertil Thorngren, Handelshögskolan i Stockholm

Status

Avslutad

Projektets namn

Kampen om köpkraften - handeln i framtiden

Projektetledare

Ulf Rämme, HUI Research

Status

Avslutad

Projektets namn

Kassörskan i omförhandling? Om arbete, organisation och genus inom dagligvaruhandeln

Projektetledare

Lena Abrahamsson, Luleå tekniska universitet

Status

Avslutad

Projektets namn

Konsten att replikera – standardskapande processer i expanderande detaljhandelskedjor

Projektetledare

Marie Bengtsson, Linköpings universitet

Status

Avslutad

Projektets namn

Konsumenters inställning till produkter med etisk märkning

Projektetledare

Gunne Grankvist Högskolan Väst

Status

Avslutad

Projektets namn

Kunskapsbaserad marknadsföring

Projektetledare

Jukka Hohentahl, Uppsala universitet

Status

Avslutad

Projektets namn

Ledarskap i butik

Projektetledare

Stefan Tengblad, Högskolan i Skövde

Status

Avslutad

Projektets namn

Logistikutveckling genom mätsamverkan i handelns försörjningskedjor

Projektetledare

Helena Forslund, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet

Status

Avslutad

Projektets namn

Mobil marknadsföring för butikshandeln

Projektetledare

Roger Ström, Högskolan i Halmstad

Status

Avslutad

Projektets namn

Private-Public Partnership - Svensk dagligvaruhandel och intresseorganisationer

Projektetledare

Cecilia Mark-Herbert, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Status

Avslutad

Projektets namn

Publicering av akademiska artiklar - trängselavgifter och EMV

Projektetledare

Niklas Rudholm, HUI Research

Status

Avslutad

Projektets namn

Publicering av vetenskapliga artiklar - Handelns frontpersoner

Projektetledare

Ann-Mari Sellerberg, Lunds universitet

Status

Avslutad

Projektets namn

Publicering i vetenskapliga journaler - logistik

Projektetledare

Mats Abrahamsson, Linköpings universitet

Status

Avslutad

Projektets namn

Publishing related to the customer and the distribution of cars

Projektetledare

Benedikte Borgström, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Status

Avslutad

Projektets namn

The Internationalization Process of Swedish Firms

Projektetledare

Katarina Hamberg Lagerström, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Status

Avslutad

Projektets namn

Till salu – Stockholms textila historia

Projektetledare

Klas Nyberg, Uppsala universitet

Status

Avslutad