Handelsrådet förenar parterna inom handeln

Vi vill stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare. Handelsrådet arbetar med att öka kunskapen och insikten om handelns betydelse för samhället hos beslutsfattare, opinionsbildare och allmänheten.

Läs mer om Handelsrådet

Aktiviteter

fredag 13 oktober 2023

Växande konsumentreturer – utmaningar och möjligheter

Frukostseminarium

Läs mer

måndag 16 oktober 2023

Video commerce: Nya kundmöten på nätet

Frukostseminarium

Läs mer

torsdag 26 oktober 2023

Sveriges butiker 2022

Frukostseminarium

Läs mer

Ett strategiskt avstamp – Nyckelbeslut för att investera i och utveckla ett högautomatiserat lager

Läs den färska rapporten

Redo för karriär inom handeln?

…men osäker på var du vill börja? Gör vårt miniquiz för att få reda på vilket yrke som passar dig!

Till Karriär i handeln

Handelsrådet på Youtube

Handelsrådet Play
"Förbjud hemliga hyror", det är en av slutsatserna i den färska (maj 2023) rapporten från Handelns ekonomiska råd.
– Branschen är pressad, konstaterar Cecilia Hermansson, KTH-forskare och ledamot i rådet och fortsätter:
– Samtidigt som detaljhandelsvolymerna minskar, stiger hyrorna kraftigt. Risken är att indexeringen driver upp inflationen och även ökar konkurserna. Hyresbildningen har brister som måste rättas till.

Rådet kommer även fram till att transparensen måste öka i hyresbildningen.
– Ett budskap från oss till fastighetsägarna och lagstiftaren är att det inte är acceptabelt med sekretessklausuler. Vi föreslår ett förbud, säger Cecilia Hermansson.

Den senaste tiden har debatten kring matpriserna varit livlig. Somliga hävdar att handlarna okritiskt låtit sina kostnadsökningar slå igenom direkt till kund.
– Vår genomgång visar att marginalerna i livsmedelshandeln legat relativt stabilt över tid, säger Mats Bergman, ordförande i rådet och fortsätter:
– Samtidigt, att handelns ökade kostnader slår igenom i höjda konsumentpriser, är faktiskt precis vad vi ska kunna förvänta oss på en väl fungerande marknad.

Mer second hand och större fokus på att undvika matsvinn. Så tänker konsumenterna i dyrtider. Men, rapporten visar att kunden samtidigt väljer bort ekomärkt och svenskproducerat oftare än tidigare.
Rapporten innehåller också en makroekonomiska analys med särskild bäring på handeln. 

Lyssna när Handelns ekonomiska råd med ny laguppställning presenterar rapporten inför publik 24 maj 2023 i Stockholm.
Chefsekonomerna Maria Mikkonen (Svensk Handel) och Stefan Carlén (Handelsanställdas förbund) fanns också på plats för att kommentera rapporten.

Handelns ekonomiska råd består av:
Mats Bergman (ordförande), professor i nationalekonomi, Södertörns högskola
Cecilia Hermansson, docent och forskare, KTH
Håkan Frisén, tidigare prognoschef SEB
Elin Nilsson, filosofie doktor och senior lektor, Handelshögskolan vid Umeå Universitet

Läs mer om rådet och läs den senaste rapporten här: https://handelsradet.se/aktiviteter/ny-rapport-fran-handelns-ekonomiska-rad-3/

Inspelat på liveseminarium 24 maj 2023 i Stockholm.

"Förbjud hemliga hyror", det är en av slutsatserna i den färska (maj 2023) rapporten från Handelns ekonomiska råd.
– Branschen är pressad, konstaterar Cecilia Hermansson, KTH-forskare och ledamot i rådet och fortsätter:
– Samtidigt som detaljhandelsvolymerna minskar, stiger hyrorna kraftigt. Risken är att indexeringen driver upp inflationen och även ökar konkurserna. Hyresbildningen har brister som måste rättas till.

Rådet kommer även fram till att transparensen måste öka i hyresbildningen.
– Ett budskap från oss till fastighetsägarna och lagstiftaren är att det inte är acceptabelt med sekretessklausuler. Vi föreslår ett förbud, säger Cecilia Hermansson.

Den senaste tiden har debatten kring matpriserna varit livlig. Somliga hävdar att handlarna okritiskt låtit sina kostnadsökningar slå igenom direkt till kund.
– Vår genomgång visar att marginalerna i livsmedelshandeln legat relativt stabilt över tid, säger Mats Bergman, ordförande i rådet och fortsätter:
– Samtidigt, att handelns ökade kostnader slår igenom i höjda konsumentpriser, är faktiskt precis vad vi ska kunna förvänta oss på en väl fungerande marknad.

Mer second hand och större fokus på att undvika matsvinn. Så tänker konsumenterna i dyrtider. Men, rapporten visar att kunden samtidigt väljer bort ekomärkt och svenskproducerat oftare än tidigare.
Rapporten innehåller också en makroekonomiska analys med särskild bäring på handeln.

Lyssna när Handelns ekonomiska råd med ny laguppställning presenterar rapporten inför publik 24 maj 2023 i Stockholm.
Chefsekonomerna Maria Mikkonen (Svensk Handel) och Stefan Carlén (Handelsanställdas förbund) fanns också på plats för att kommentera rapporten.

Handelns ekonomiska råd består av:
Mats Bergman (ordförande), professor i nationalekonomi, Södertörns högskola
Cecilia Hermansson, docent och forskare, KTH
Håkan Frisén, tidigare prognoschef SEB
Elin Nilsson, filosofie doktor och senior lektor, Handelshögskolan vid Umeå Universitet

Läs mer om rådet och läs den senaste rapporten här: https://handelsradet.se/aktiviteter/ny-rapport-fran-handelns-ekonomiska-rad-3/

Inspelat på liveseminarium 24 maj 2023 i Stockholm.

1 0

YouTube Video VVVTVTVVQktXM1RnXzlpaGZXMXJpRVdBLjd1bThVbW96OTlN
Frukostseminarium där Carys Egan-Wyer presenterar sin senaste forskning kring antikonsumtion utifrån ett konsumentperspektiv. Carys är verksam vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet, med forskning som berör retail, konsumtion och hållbarhet.

I forskningen har Carys Egan-Wyer undersökt vad konsumenter som är intresserade av hållbar konsumtion eller minimalistisk konsumtion vill ha och hur de använder de produkter och tjänster som är kopplade till antikonsumtion eller minimalism. Med utgångspunkt ur ett konsumentperspektiv ämnar forskningen förklara för handeln hur man kan bemöta det förändrade konsumentbehovet med en kund som ställer allt högre krav på hållbarhet.

Medverkar på seminariet gör även Caroline Andermatt, vd Myrorna, för att belysa hur hållbarhetsarbetet går till i praktiken hos en av Sveriges största butikskedjor för second hand. Ett av Myrornas syften är att spara på miljön genom att öka återanvändningen i Sverige, något man gör genom att samla in nästan 30 ton kläder och inredning varje dag. Som Sveriges äldsta butikskedja när det kommer till insamling av kläder och inredning som kan återanvändas är Myrorna idag ledande i att driva den cirkulära och hållbara agendan framåt.


Carys Egan-Wyer, verksam vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet, har ett två-årigt post-doc stipendium från Handelsrådet där hon, med start i februari 2021, fördjupar sig i trenden om anti-konsumtion utifrån ett konsumentperspektiv. Läs mer om detta här.

Frukostseminarium där Carys Egan-Wyer presenterar sin senaste forskning kring antikonsumtion utifrån ett konsumentperspektiv. Carys är verksam vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet, med forskning som berör retail, konsumtion och hållbarhet.

I forskningen har Carys Egan-Wyer undersökt vad konsumenter som är intresserade av hållbar konsumtion eller minimalistisk konsumtion vill ha och hur de använder de produkter och tjänster som är kopplade till antikonsumtion eller minimalism. Med utgångspunkt ur ett konsumentperspektiv ämnar forskningen förklara för handeln hur man kan bemöta det förändrade konsumentbehovet med en kund som ställer allt högre krav på hållbarhet.

Medverkar på seminariet gör även Caroline Andermatt, vd Myrorna, för att belysa hur hållbarhetsarbetet går till i praktiken hos en av Sveriges största butikskedjor för second hand. Ett av Myrornas syften är att spara på miljön genom att öka återanvändningen i Sverige, något man gör genom att samla in nästan 30 ton kläder och inredning varje dag. Som Sveriges äldsta butikskedja när det kommer till insamling av kläder och inredning som kan återanvändas är Myrorna idag ledande i att driva den cirkulära och hållbara agendan framåt.


Carys Egan-Wyer, verksam vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet, har ett två-årigt post-doc stipendium från Handelsrådet där hon, med start i februari 2021, fördjupar sig i trenden om anti-konsumtion utifrån ett konsumentperspektiv. Läs mer om detta här.

0 0

YouTube Video VVVTVTVVQktXM1RnXzlpaGZXMXJpRVdBLl83MzVNUVRvUGI4