Kompetensförsörjning

Handelsrådet arbetar för att fler ska vilja och kunna etablera sig och utvecklas i handeln genom att stötta, utveckla, följa upp och kvalitetssäkra handelsinriktade utbildningsinsatser och insatser för redan yrkesverksamma inom handeln.

Forskning

Handelsrådet finansierar forskning för att stärka och utveckla handelsnäringen. Handelsrådet strävar efter att öka kunskapsöverföringen och interaktionen mellan akademi och praktik för att skapa goda förhållanden för företag och medarbetare inom handeln.

Dialog med branschen

Handelsrådet vill öka kontaktytorna mellan företag, bransch och akademi. Genom tät dialog och kunskapsutbyte identifieras aktuella utmaningar och behov av ny kunskap och kompetens.

Om oss

Handelsrådets förenar parterna inom handeln för att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare. Handelsrådet arbetar med att öka kunskapen och insikten om handelns betydelse för samhället hos beslutsfattare, opinionsbildare och allmänheten.

Hero image

Redo för en karriär inom handeln

...men osäker på var du vill börja? Läs mer och gör vårt miniquiz för att få reda på vilket yrke som passar dig!

Till Karriär i handeln

Kompetenslyft för handeln

Handelsrådets ESF-projekt Kompetenslyft för handeln riktar sig till mindre handelsföretag (upp till 49 anställda). Det handlar om kompetensutveckling och möjlighet att se över sin affärsidé under ledning av duktiga utbildningsleverantörer – utan att betala med annat än tid.

Prenumerera på nyhetsbrev