Handelsrådet förenar parterna inom handeln

Vi vill stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare. Handelsrådet arbetar med att öka kunskapen och insikten om handelns betydelse för samhället hos beslutsfattare, opinionsbildare och allmänheten.

Läs mer om Handelsrådet

Aktiviteter

måndag 16 oktober 2023

Forskarfrukost med Karina T Liljedal

Läs mer

torsdag 9 november 2023

Handelns dag 2023

Konferens

Läs mer

fredag 10 november 2023

Handelsrådets utbildarkonferens för handelslärare på gymnasiet

Utbildarkonferens

Läs mer

Ett strategiskt avstamp – Nyckelbeslut för att investera i och utveckla ett högautomatiserat lager

Läs den färska rapporten

Redo för karriär inom handeln?

…men osäker på var du vill börja? Gör vårt miniquiz för att få reda på vilket yrke som passar dig!

Till Karriär i handeln

Handelsrådet på Youtube

"Förbjud hemliga hyror", det är en av slutsatserna i den färska (maj 2023) rapporten från Handelns ekonomiska råd.
– Branschen är pressad, konstaterar Cecilia Hermansson, KTH-forskare och ledamot i rådet och fortsätter:
– Samtidigt som detaljhandelsvolymerna minskar, stiger hyrorna kraftigt. Risken är att indexeringen driver upp inflationen och även ökar konkurserna. Hyresbildningen har brister som måste rättas till.

Rådet kommer även fram till att transparensen måste öka i hyresbildningen.
– Ett budskap från oss till fastighetsägarna och lagstiftaren är att det inte är acceptabelt med sekretessklausuler. Vi föreslår ett förbud, säger Cecilia Hermansson.

Den senaste tiden har debatten kring matpriserna varit livlig. Somliga hävdar att handlarna okritiskt låtit sina kostnadsökningar slå igenom direkt till kund.
– Vår genomgång visar att marginalerna i livsmedelshandeln legat relativt stabilt över tid, säger Mats Bergman, ordförande i rådet och fortsätter:
– Samtidigt, att handelns ökade kostnader slår igenom i höjda konsumentpriser, är faktiskt precis vad vi ska kunna förvänta oss på en väl fungerande marknad.

Mer second hand och större fokus på att undvika matsvinn. Så tänker konsumenterna i dyrtider. Men, rapporten visar att kunden samtidigt väljer bort ekomärkt och svenskproducerat oftare än tidigare.
Rapporten innehåller också en makroekonomiska analys med särskild bäring på handeln. 

Lyssna när Handelns ekonomiska råd med ny laguppställning presenterar rapporten inför publik 24 maj 2023 i Stockholm.
Chefsekonomerna Maria Mikkonen (Svensk Handel) och Stefan Carlén (Handelsanställdas förbund) fanns också på plats för att kommentera rapporten.

Handelns ekonomiska råd består av:
Mats Bergman (ordförande), professor i nationalekonomi, Södertörns högskola
Cecilia Hermansson, docent och forskare, KTH
Håkan Frisén, tidigare prognoschef SEB
Elin Nilsson, filosofie doktor och senior lektor, Handelshögskolan vid Umeå Universitet

Läs mer om rådet och läs den senaste rapporten här: https://handelsradet.se/aktiviteter/ny-rapport-fran-handelns-ekonomiska-rad-3/

Inspelat på liveseminarium 24 maj 2023 i Stockholm.

"Förbjud hemliga hyror", det är en av slutsatserna i den färska (maj 2023) rapporten från Handelns ekonomiska råd.
– Branschen är pressad, konstaterar Cecilia Hermansson, KTH-forskare och ledamot i rådet och fortsätter:
– Samtidigt som detaljhandelsvolymerna minskar, stiger hyrorna kraftigt. Risken är att indexeringen driver upp inflationen och även ökar konkurserna. Hyresbildningen har brister som måste rättas till.

Rådet kommer även fram till att transparensen måste öka i hyresbildningen.
– Ett budskap från oss till fastighetsägarna och lagstiftaren är att det inte är acceptabelt med sekretessklausuler. Vi föreslår ett förbud, säger Cecilia Hermansson.

Den senaste tiden har debatten kring matpriserna varit livlig. Somliga hävdar att handlarna okritiskt låtit sina kostnadsökningar slå igenom direkt till kund.
– Vår genomgång visar att marginalerna i livsmedelshandeln legat relativt stabilt över tid, säger Mats Bergman, ordförande i rådet och fortsätter:
– Samtidigt, att handelns ökade kostnader slår igenom i höjda konsumentpriser, är faktiskt precis vad vi ska kunna förvänta oss på en väl fungerande marknad.

Mer second hand och större fokus på att undvika matsvinn. Så tänker konsumenterna i dyrtider. Men, rapporten visar att kunden samtidigt väljer bort ekomärkt och svenskproducerat oftare än tidigare.
Rapporten innehåller också en makroekonomiska analys med särskild bäring på handeln.

Lyssna när Handelns ekonomiska råd med ny laguppställning presenterar rapporten inför publik 24 maj 2023 i Stockholm.
Chefsekonomerna Maria Mikkonen (Svensk Handel) och Stefan Carlén (Handelsanställdas förbund) fanns också på plats för att kommentera rapporten.

Handelns ekonomiska råd består av:
Mats Bergman (ordförande), professor i nationalekonomi, Södertörns högskola
Cecilia Hermansson, docent och forskare, KTH
Håkan Frisén, tidigare prognoschef SEB
Elin Nilsson, filosofie doktor och senior lektor, Handelshögskolan vid Umeå Universitet

Läs mer om rådet och läs den senaste rapporten här: https://handelsradet.se/aktiviteter/ny-rapport-fran-handelns-ekonomiska-rad-3/

Inspelat på liveseminarium 24 maj 2023 i Stockholm.

1 0

YouTube Video VVVTVTVVQktXM1RnXzlpaGZXMXJpRVdBLjd1bThVbW96OTlN