Handelsrådet förenar parterna inom handeln

Vi vill stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare. Handelsrådet arbetar med att öka kunskapen och insikten om handelns betydelse för samhället hos beslutsfattare, opinionsbildare och allmänheten.

Läs mer om Handelsrådet

Aktiviteter

onsdag 1 juni 2022

Trendspaning – ljudet som gör skillnad i butiken

Läs mer

tisdag 6 september 2022

Så gick handeln i din kommun

Hybridevent

Läs mer

tisdag 15 november 2022

Handelns dag

Hybridevent

Läs mer

Hållbar hela vägen: handelns roll i klimatomställningen

Läs den senaste rapporten från Handelns ekonomiska råd

Rapport: E-handelns företagsdynamik

Läs den nya forksningsrapporten

Redo för karriär inom handeln?

…men osäker på var du vill börja? Gör vårt miniquiz för att få reda på vilket yrke som passar dig!

Till Karriär i handeln

Handelsrådet på Youtube

Handelns ekonomiska råd presenterar i direktsändning från Nalen i Stockholm sin senaste rapport, den femte i ordningen: ”Hållbar hela vägen – handelns roll i klimatomställningen”.
Medverkar gör:
– ordförande Mats Bergman, professor i nationalekonomi, Södertörns högskola
– Cecilia Hermansson, docent och forskare, KTH
– Sara Rosengren, professor Handelshögskolan Stockholm
– Håkan Frisén, prognoschef SEB
– diskussionspanel med Tom Thörnblom, kommunikation- och hållbarhetschef, Lyko

Publik på plats på Nalen i Stockholm.

Årets rapport, den sjätte i ordningen, har titeln ”Hållbar hela vägen – handelns roll i klimatomställningen”.
Rapporten tar sin utgångspunkt i att handeln har en nyckelroll i samhällsmaskineriet, inte bara för varuförsörjning och sysselsättning utan också för klimatomställningen och för att Sverige ska kunna nå nya och tuffare hållbarhetsmål.
– Klimatarbetet brådskar! Handelns egna verksamheter har i sig inte så stor klimatpåverkan, men som länk mellan konsument och leverantör har handeln stora möjligheter att bidra till en omställning mot ökad hållbarhet, säger Mats Bergman, sedan 1 januari ordförande i Handelns ekonomiska råd.
Ett intensivt reform- och regelarbete pågår inom EU och i Sverige som också berör handeln och därmed alla Sveriges konsumenter.
– Utöver detta visar omvärldskriser som pandemi och krig hur kritisk varuförsörjningen är och hur omvärldshändelser påverkar svensk handel och svensk ekonomi, fortsätter Mats Bergman.
Rapporten beskriver och analyserar handelns betydelse för hållbarhetsarbetet liksom de nya reglernas betydelse för handelsbranschen och, i förlängningen, för de svenska konsumenterna. Som en bakgrund till detta ges en uppdaterad bild av det makroekonomiska läget och konsekvenserna av detta för svensk handel.

Om Handelns ekonomiska råd
Handelns ekonomiska råd inrättades 2016 av handelns parter. Syftet är att sprida kunskap och insikt om handelns betydelse för samhället.
Rådet är oberoende och ansvarar själv för sina rapporters innehåll och slutsatser.

Läs tidigare rapporter från Handelns ekonomiska råd här: https://handelsradet.se/handelns-ekonomiska-rad/.

Handelns ekonomiska råd presenterar i direktsändning från Nalen i Stockholm sin senaste rapport, den femte i ordningen: ”Hållbar hela vägen – handelns roll i klimatomställningen”.
Medverkar gör:
– ordförande Mats Bergman, professor i nationalekonomi, Södertörns högskola
– Cecilia Hermansson, docent och forskare, KTH
– Sara Rosengren, professor Handelshögskolan Stockholm
– Håkan Frisén, prognoschef SEB
– diskussionspanel med Tom Thörnblom, kommunikation- och hållbarhetschef, Lyko

Vi välkomnar publik på plats på Nalen i Stockholm.

Årets rapport, den sjätte i ordningen, har titeln ”Hållbar hela vägen – handelns roll i klimatomställningen”.
Rapporten tar sin utgångspunkt i att handeln har en nyckelroll i samhällsmaskineriet, inte bara för varuförsörjning och sysselsättning utan också för klimatomställningen och för att Sverige ska kunna nå nya och tuffare hållbarhetsmål.
– Klimatarbetet brådskar! Handelns egna verksamheter har i sig inte så stor klimatpåverkan, men som länk mellan konsument och leverantör har handeln stora möjligheter att bidra till en omställning mot ökad hållbarhet, säger Mats Bergman, sedan 1 januari ordförande i Handelns ekonomiska råd.
Ett intensivt reform- och regelarbete pågår inom EU och i Sverige som också berör handeln och därmed alla Sveriges konsumenter.
– Utöver detta visar omvärldskriser som pandemi och krig hur kritisk varuförsörjningen är och hur omvärldshändelser påverkar svensk handel och svensk ekonomi, fortsätter Mats Bergman.
Rapporten beskriver och analyserar handelns betydelse för hållbarhetsarbetet liksom de nya reglernas betydelse för handelsbranschen och, i förlängningen, för de svenska konsumenterna. Som en bakgrund till detta ges en uppdaterad bild av det makroekonomiska läget och konsekvenserna av detta för svensk handel.

Om Handelns ekonomiska råd
Handelns ekonomiska råd inrättades 2016 av handelns parter. Syftet är att sprida kunskap och insikt om handelns betydelse för samhället.
Rådet är oberoende och ansvarar själv för sina rapporters innehåll och slutsatser.

Läs tidigare rapporter från Handelns ekonomiska råd här: https://handelsradet.se/handelns-ekonomiska-rad/.

1 0

YouTube Video VVVTVTVVQktXM1RnXzlpaGZXMXJpRVdBLnBEazljRGx2bm9N