Handelsrådet förenar parterna inom handeln

Vi vill stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare. Handelsrådet arbetar med att öka kunskapen och insikten om handelns betydelse för samhället hos beslutsfattare, opinionsbildare och allmänheten.

Läs mer om Handelsrådet

Aktiviteter

fredag 22 oktober 2021

Personalens roll i servicemötet

Frukostseminarium

Läs mer

tisdag 26 oktober 2021

Handelns struktur och utveckling

Frukostseminarium

Läs mer

tisdag 26 oktober 2021

Handelns struktur och utveckling under pandemiåret 2020

Frukostseminarium

Läs mer

Hur rustar vi för framtiden? Kompetenslyft för handeln.

Kompetenslyft för handeln

Ny rapport från Handelns ekonomiska råd

Handelns ekonomiska råd

Redo för karriär inom handeln?

…men osäker på var du vill börja? Gör vårt miniquiz för att få reda på vilket yrke som passar dig!

Till Karriär i handeln

Handelsrådet på Youtube

Direktsänt webbinarium med färsk statistik med omsättning, försäljningstillväxt och försäljningsindex för detalj- dagligvaru- och sällanköpsvaruhandeln i Sveriges kommuner och län.<br /><br />Motsvarande statistik finns på Handelsfakta.se.<br /><br />Sändningen Från 2 september 2021.<br /><br />2020 karaktäriserades av en splittrad utveckling där vissa branscher gick på knäna medan andra upplevde en stark tillströmning av kunder. Det var tillväxtrekord i e-handeln samtidigt som många butiker gapade tomma efter restriktioner och råd som gjorde att svenskarna undvek de fysiska butikerna.<br /><br />På uppdrag av Handelsrådet genomför HUI Research årligen en studie av Sveriges regionala detaljhandel. <br />Kartläggningen “Handeln i Sverige, som pågått sedan 1992, innehåller uppgifter om bland annat omsättning och försäljningsindex för dagligvaru- respektive sällanköpsvaruhandeln på kommun-, län- och riksnivå.<br /><br />Programinnehåll<br /><br />Ylva Åkesson, kommunikatör påHandelsrådet, hälsar välkomna och presenterar Handeln i Sverige och Handelsfakta.<br />Emelie Ekholm, detaljhandelsanalytiker på HUI Research, presenterar resultaten från årets kartläggning av Handeln i Sverige. Hur har stängda landsgränser påverkat handeln i gränshandelskommunerna? Hur ser utvecklingen i storstadsregionerna ut jämfört med småstäderna? Vilka kommuner har klarat sig bäst? Hur ser den totala utvecklingen ut för Sveriges fysiska handel? Detta är några av frågorna som besvaras.​<br />Representater från några kommuner berättar i direktsändning om hur de påverkats av pandemin och hur de ser på framtiden.<br />Per Andersson, detaljhandelsanalytiker på HUI Research, analyserar resultatet, identifierar trender och spår om den framtida utvecklingen.

Direktsänt webbinarium med färsk statistik med omsättning, försäljningstillväxt och försäljningsindex för detalj- dagligvaru- och sällanköpsvaruhandeln i Sveriges kommuner och län.

Motsvarande statistik finns på Handelsfakta.se.

Sändningen Från 2 september 2021.

2020 karaktäriserades av en splittrad utveckling där vissa branscher gick på knäna medan andra upplevde en stark tillströmning av kunder. Det var tillväxtrekord i e-handeln samtidigt som många butiker gapade tomma efter restriktioner och råd som gjorde att svenskarna undvek de fysiska butikerna.

På uppdrag av Handelsrådet genomför HUI Research årligen en studie av Sveriges regionala detaljhandel.
Kartläggningen “Handeln i Sverige, som pågått sedan 1992, innehåller uppgifter om bland annat omsättning och försäljningsindex för dagligvaru- respektive sällanköpsvaruhandeln på kommun-, län- och riksnivå.

Programinnehåll

Ylva Åkesson, kommunikatör påHandelsrådet, hälsar välkomna och presenterar Handeln i Sverige och Handelsfakta.
Emelie Ekholm, detaljhandelsanalytiker på HUI Research, presenterar resultaten från årets kartläggning av Handeln i Sverige. Hur har stängda landsgränser påverkat handeln i gränshandelskommunerna? Hur ser utvecklingen i storstadsregionerna ut jämfört med småstäderna? Vilka kommuner har klarat sig bäst? Hur ser den totala utvecklingen ut för Sveriges fysiska handel? Detta är några av frågorna som besvaras.​
Representater från några kommuner berättar i direktsändning om hur de påverkats av pandemin och hur de ser på framtiden.
Per Andersson, detaljhandelsanalytiker på HUI Research, analyserar resultatet, identifierar trender och spår om den framtida utvecklingen.

YouTube Video UCSU5UBKW3Tg_9ihfW1riEWA_-QpotEET4-U
This error message is only visible to WordPress admins

Error 403: YouTube Data API v3 has not been used in project 893329247180 before or it is disabled. Enable it by visiting https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=893329247180 then retry. If you enabled this API recently, wait a few minutes for the action to propagate to our systems and retry..

Domain code: usageLimits
Reason code: accessNotConfigured