Handelsrådet förenar parterna inom handeln

Vi vill stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare. Handelsrådet arbetar med att öka kunskapen och insikten om handelns betydelse för samhället hos beslutsfattare, opinionsbildare och allmänheten.

Läs mer om Handelsrådet

Aktiviteter

torsdag 16 december 2021

Klädföretagens reor

Läs mer

fredag 14 januari 2022

Deadline – Utlysning 2022

Utlysning

Läs mer

Läs den nya exportrapporten

Handel på export

Senaste rapporten från Handelns ekonomiska råd

Handelns ekonomiska råd

Redo för karriär inom handeln?

…men osäker på var du vill börja? Gör vårt miniquiz för att få reda på vilket yrke som passar dig!

Till Karriär i handeln