Säkerhet

Säkerhet är en ständigt aktuell fråga inom handeln där butiker riskerar att utsättas för rån, stölder och besvärliga kunder. Det innebär att det är av största vikt att det finns ett förebyggande arbete för att hantera och minska riskerna.

Säkerhet i butiker är en mycket viktig arbetsmiljöfråga för att öka tryggheten och förebygga och hantera oönskade incidenter. Det finns betydelsefulla åtgärder att vidta som kan skapa en tryggare situation i butiker.

Läs mer om 13-punktsprogrammet ”Skydd mot rån i handeln” och olika projekt för att förebygga butiksrån.