Omvärldsanalys i den digitala handeln

Ett verktyg för att lyckas följa utvecklingen.

Omvärldsanalys låter högtravande, men handlar enkelt uttryckt om att ha koll på vad som händer omkring dig för att kunna fatta beslut som gynnar din verksamhet. Det handlar om att göra den egna verksamheten konkurrenskraftig och relevant. Genom utbildningen får du lära dig att jobba med omvärldsanalys på ett sätt som fungerar för din verksamhet.

Under utbildningen går vi igenom hur du kan arbeta med olika verktyg och metoder för att omvärldsbevaka och analysera din verksamhet, din bransch och dina konkurrenter. Efter utbildningen kan du svara på frågor som: Hur avgör du vilka kunskapskällor/mediaflöden som är relevanta för dig? Hur får du fram bra information? Hur kan du använda omvärldsanalys i din yrkesvardag och löpande tillvarata resultaten för att utveckla din verksamhet? Utbildningen hålls i workshopform där vi blandar teori med praktiska övningar.

Under en halvdag går vi igenom:
• Verktyg och hjälpmedel för digital omvärldsanalys
• Omvärldsbevakning i sociala medier
• Konkurrentanalys
• Hur gör du en digital SWOT?

Vilka färdigheter och förmågor kan du förvänta dig efter avslutad utbildning?

Efter utbildningen kan du genomföra sökningar på nyheter, analyser och trender som leder till en löpande omvärldsbevakning. Du kan värdera olika omvärldstrender som påverkar den egna verksamheten och kan ge exempel på olika perspektiv/frågor som kan vara intressanta att omvärldsbevaka.