Forskning relevant för Handelsnäringen 2020

Varje år gör Handelsrådet en större utlysning där forskare uppmuntras till att skicka in ansökningar med fokus inom ett visst ämnesområde i relevans med handeln.

Till en följd av Handelsrådets utlysning för forskningsprojekt 2020 delar denna gång sju forskningsprojekt på sammanlagt dryga 12 miljoner kronor. Utlysningen hade likt tidigare år det breda temat ”Forskning relevant för handeln”, där forskningsprojekt med nära kontakt med branschen haft störst prioritering. Flera av forskningsprojekten från utlysningen 2020 berör den fysiska detaljhandeln, men spänner sig över ett flertal andra områden som är av betydelse för handelsnäringen – från hållbarhet, lager och logistik till detaljandelsroll för samhällsutveckling.

Handelsrådet spelar en viktig roll som Nordens största privata finansiär av handelsrelaterad forskning. Urvalet av projekt påvisar flera nya perspektiv och är menade att ge ny kunskap som kan vara av nytta för branschen – vilket går hand i hand med handelsrådets syfte att långsiktigt stärka handelsnäringen.

Beviljade projekt

Projektets namn
Projektledare
Status

Projektets namn

Automationens påverkan på handelns lönsamhet, konkurrenskraft och hållbarhet

Projektetledare

Joakim Kembro, Teknisk Logistik, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet

Status

Avslutad

Projektets namn

En butik för alla åldrar? Äldre konsumenters reaktioner på fysiska butiksmiljöer

Projektetledare

Hanna Berg, docent, Handelshögskolan i Stockholm

Status

Avslutad

Projektets namn

Förpackningars roll för en mer hållbar och effektiv varudistribution inom detaljhandeln i Sverige

Projektetledare

Kajsa Hulthén, Chalmers tekniska högskola

Status

Avslutad

Projektets namn

Gör prisjämförelsesidor handeln mer konjunkturkänslig?

Projektetledare

Niklas Rudholm, Handelns Forskningsinstitut

Status

Avslutad

Projektets namn

Nya samarbetsformer för främjande av trygg handel i utsatta stadsmiljöer

Projektetledare

Cecilia Cassinger, Intuitionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet

Status

Avslutad

Projektets namn

Näthandel och ökad nedläggning av fysiska butiker – vad driver hyresbildningsprocessen?

Projektetledare

Berndt Lundgren, institutionen för fastigheter och byggande, Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Avslutad

Projektets namn

Utsatthet i kundservice

Projektetledare

Vesa Leppänen Högskolan Kristianstad

Status

Avslutad

Projektets namn

Välklingande butiksvaror: En generell och applicerbar metod för bättre arbetsmiljö och färre stölder

Projektetledare

Kjetil Falkenberg, Medieteknik och Interaktionsdesign, Kungliga Tekniska högskolan

Status

Avslutad