Systematiskt arbetsmiljöarbete

Att arbeta med arbetsmiljön inom handeln.

Ladda ner den enkla hjälpredan för hur arbetsmiljöarbetet kan genomföras! Det är en metod som passar mindre handelsföretag baserad på systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i verksamheten.

Det finns många vinster med en bra arbetsmiljö:

  • Förebygga olyckor och sjukdomar relaterade till arbetet
  • Minskad sjukfrånvaro
  • Ökad trivsel och engagemang
  • Verksamheten fungerar smidigare /ökad produktivitet/lönsamhet och företaget får ett gott rykte

Bra verktyg

Här kan du ladda ned mallar för att dokumentera egna rutiner och skapa struktur för arbetsmiljöarbetet: Komma igång med arbetsmiljöarbetet – Arbetsmiljöverket (av.se)

Den här checklistan tar upp rutiner och instruktioner som verksamhet er inom handeln kan behöva upprätta inom ramen för sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Den är lämplig att användas av chef och skyddsombud vid en genomgång av vilka rutiner som finns för arbetsmiljöarbetet: Till checklistan (Prevent)