Systematiskt arbetsmiljöarbete

Att arbeta med arbetsmiljön inom handeln.

Ladda ner den enkla hjälpredan för hur arbetsmiljöarbetet kan genomföras! Det är en metod som passar mindre handelsföretag baserad på systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i verksamheten.

Det finns många vinster med en bra arbetsmiljö:

  • Förebygga olyckor och sjukdomar relaterade till arbetet
  • Minskad sjukfrånvaro
  • Ökad trivsel och engagemang
  • Verksamheten fungerar smidigare /ökad produktivitet/lönsamhet och företaget får ett gott rykte