Strategi och Utveckling

Handelsrådet jobbar aktivt för att utveckla handelsnäringen med hjälp av forskning samt öka kunskapsöverföring och interaktion mellan akademi och praktik för att stärka företag och medarbetare inom handeln samt samhället i stort. Nedan finner du bland annat Forskningsagendan och andra forskningssatsningar.

För mer information

  • FoU-expert

    Andreas Hedlund

    010-471 85 46

    andreas.hedlund@handelsradet.se