Belysningens utformning i detaljhandeln – en kunskapssammanställning

Syftet med denna rapport är att ge underlag för bättre belysning i detaljhandeln. Angreppssättet är brett och ger såväl en beskrivning av grundläggande fakta och begrepp som den senaste kunskap en inom området avseende synsätt, planering, ny teknik, energi- och kostnadseffektivisering.

Rapport

Belysningens utformning i detaljhandel

Ejhed (2013). Ljuslaboratoriet KTH STH Haninge.

Ljusets roll

Butiksbelysningen ska förstärka den kommersiella miljön genom att skapa inspirerande och attraktiva platser, som underlättar handel och lockar till inköp. En väl genomtänkt ljusdesign stärker butikens varumärke, skapar miljöer där människor trivs, såväl kunder som personal, förstärker säljkoncept och effektiviserar energianvändningen. Butiker fungerar idag som varumärken, ett medium där upplevelsen spelar en allt större roll.

Hur bra en belysningsanläggning fungerar motsvaras av hur väl den uppfyller sitt syfte. Behoven av belysning är varierande, vilket ställer krav på olika typer av belysning. Målet är att hitta rätt balans mellan allmänljus, riktat ljus och ett dekorativt ljus. Belysning som attraherar kunder, ökar försäljningen samtidigt som den erbjuder de anställda en god arbetsmiljö. I många anläggningar finns det särskilda krav på belysningen avseende värmealstring, blekningseffekter, färggivning etc, som ytterligare ökar behovet av anpassad belysning.

Generellt är syftet med butiksbelysning följande:

  • den skall exponera varorna på ett säljande sätt
  • den skall skapa en behaglig miljö för kunderna
  • den skall uppfylla de anställdas krav på en god arbetsmiljö
  • den skall hjälpa till att profilera butiken

Att en butik ska ha fräscha varor med rätt färg och lyster är självklart för både kund och butik. Kunden ska inte behöva uppleva att varorna i butiken får en annan färg i den miljö de ska användas i än vad de hade i butiken. Om det är varor som är tänkta att finnas i bostaden kan det vara en fördel att använda ett varmare ljus i butiken, då vi i nordligare länder oftast har ett varmare ljus i våra hem. Om det är en jacka eller annat plagg som till största del kommer att användas utomhus bör ljuset i butiken ha liknande egenskaper som dagsljus. För att undvika felaktiga tolkningar kan det således vara en fördel att butikens ljus har liknande egenskaper som det ljus där varan kommer att användas.

(texten är hämtad ur rapporten)

Rapport

Belysningens utformning i detaljhandel

Ejhed (2013). Ljuslaboratoriet KTH STH Haninge.

Projekttitel

Belysningens utformning i detaljhandeln - en kunskapssammanställning

Utlysning

Spridning av handelsforskning

Projektledare

Jan Ejhed,

Kungliga Tekniska Högskolan

I denna rapport ges en god grund för hur man bäst belyser en butik.

Nyckelord: belysning, butik, ljus, varumärke, arbetsmiljö