Publishing related to the customer and the distribution of cars

Det finns ett glapp mellan de som levererar bilar och de som distribuerar dem till kunderna visar en studie av bilindustrins aktörer. Även om trenden går mot ökad kundorientering inom handeln så är bilindustrin fortfarande fokuserad på produktion och design.

– Många bilköpare har idag anledning att vara missnöjda med processen kring köpet, säger Benedikte Borgström, projektledare, Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Tillverkarna fokuserar mer på att fylla produktionskapaciteten och få ut bilar till försäljarna än på konsumenternas förstahandsval när det gäller bil.

Enligt Benediktes forskning så är leverantörsledets utveckling inte integrerad med distributionsledet. I detta fall innebär det att kundernas behov och önskningar inte sätts i centrum. Det finns mycket att göra när det gäller att öka värdet för kunden i försörjningskedjan.

I bilbranschen är försäljarna mycket viktiga. Många konsumenter väljer att köpa sin bil hos en traditionell handlare även om det finns andra vägar och mycket information tillgänglig. Bilköpare lägger ofta ned en hel del tid på sitt köp om man jämför med mycket annan konsumtion. Ända har både handlare och köpare ofta negligerats inom både forskning och företag.

– Värdet för kunden kan ökas inom bilindustrin, säger Benedikte. Jag kommer att titta närmare på hur genom att analysera försörjningskedjorna.

Projekttitel

Publishing related to the customer and the distribution of cars

Syftet med projektet är att vidareutveckla och sprida kunskap kring kundorientering i bilindustrin genom att skriva vetenskapliga artiklar för presentation på konferens och publicering i akademiska tidskrifter.

Nyckelord: bilindustri, kundorientering, leverantörsled, distribution, försäljare

Utlysning

Spridning av handelsforskning

Projektledare

Benedikte Borgström,

Internationella Handelshögskolan i Jönköping