Förstärkning av Centre for Retailings internationella publiceringsverksamhet

Projektet för att stärka den internationella verksamheten vid Centre for Retailing (CFR), Göteborgs universitet, har resulterat i att fyra vetenskapliga artiklar har publicerats i internationella akademiska tidskrifter.

Inom modehandeln är det många som älskar sitt jobb och passion anses vara en viktig del i jobbet. I artikeln ”Commodifying passion: The fashion of aesthetic labour” menar författaren att de anställda i denna bransch drivs av känslor och affektioner och att estetiskt arbete vilar på att passion har blivit en handelsvara.

I en artikel om uppförandekoder hos leverantörer, ”Revisiting Suppliers’ Compliance with MNCs’ Codes of Conduct”, visas att arbetsvillkoren hos kinesiska leksakstillverkare har förbättrat tack vare köparnas arbete med uppförandekoder, något som tidigare har ifrågasatts inom forskningen.

Introduktionen av receptfria läkemedel i detaljhandeln gick relativt smärtfritt och sådana processer missas ofta av forskningen. Men denna tämligen konfliktfria process, som ändå spelade stor roll för många konsumenters vardagsliv, har studerats för att se hur förändringen påverkade detaljhandeln och forskningen tas upp i artikeln ”Just a box of pills? When pharmaceuticals came to the supermarket”. I en annan artikel om receptfria läkemedel i den etablerade livsmedelhandeln, ”Performing multiple logics in practice”, har forskaren visat hur olika logiker möts i praktiken och hur personal i detaljhandeln agerar för att hantera de olika krav som ställs på verksamheten.


Akademisk artikel

Just a box of pills? When pharmaceuticals came to the supermarket

Adolfsson, Petra (2012). Sociologica. No 3 (sept-dec). DOI: 10.2383/72704

Revisiting Suppliers’ Compliance with MNCs’ Codes of Conduct: Recoupling of Policy and Practice at Chinese Toy Suppliers

Egels-Zandén, N. (2013). Journal of Business Ethics. Volume 119, Issue 1, pp 59-75.

Performing multiple logics in practice

Lindberg, Kajsa (2014). Scandinavian Journal of Management. Available online 13 April 2014.

Bokkapitel

Commodifying passion: The fashion of aesthetic labour

Magdalena Petersson McIntyre (2014). Journal of Cultural Economy. Pages 79-94, Volume 7, Issue 1, 2014.

Projekttitel

Förstärkning av Centre for Retailings publiceringsverksamhet

Projektet för att stärka den internationella verksamheten vid Centre for Retailing (CFR), Göteborgs universitet, har resulterat i att fyra vetenskapliga artiklar har publicerats i internationella akademiska tidskrifter.

Nyckelord: passion, estetiskt arbete, mode, uppförandekoder, leksaker, receptfria läkemedel

Utlysning

Spridning av handelsforskning

Projektledare

Johan Hagberg

Centre for Retailing, handelshögskolan vid Göteborgs universitet