The Internationalization Process of Swedish Firms

På senare år har trenden varit att även små och medelstora svenska modeföretag satsar internationellt – många medan de fortfarande är relativt nya på marknaden. Den inhemska marknaden är för liten och konkurrensen är hård så för att växa satsar man utomlands.

Men internationalisering kräver mycket av företaget som satsar och ett eftersatt område när det gäller forskning är vad som händer internt på företaget. Många misslyckas i sin strävan att växa; en tredjedel av modeföretagen finns inte kvar tre år efter de startades och efter sju år har mer än hälften försvunnit från marknaden. På Handelshögskolan i Göteborg finns viktig kunskap kring internationaliseringen av svenska modeföretag.

– Vi fokuserar på företagens interna processer i samband med internationalisering eftersom det saknas kunskap där, säger projektledare och docent Katarina Hamberg LagerströmHandelshögskolan vid Göteborgs universitet. Till vår hjälp har vi teorier kring ”dynamiska förmågor” (Dynamic Capabilities) som inbegriper hur väl företag lyckas integrera, skapa och anpassa sina interna och externa resurser i en föränderlig omvärld.

De fallstudier som projektet bygger på är gjorda på modeföretag av olika storlek i olika stadier av internationalisering för att skapa en så bred kunskapsbas som möjligt. Med sitt fokus på vad som händer internt på företagen kommer projektet att sprida ny kunskap till nytta för både akademin och branschen.


Bokkapitel

Internal changes during the internationalization process of a SME Fashion Firm

Ekdahl M. och Lagerström K. (2012). I Nordic Retail Research: Emerging diversity. Hagberg J., Holmberg U., Sundström M., Walter L. (red.). Bokförlaget BAS.

Projekttitel

The Internationalization Process of Swedish Firms - Resource and Capability Developement

Syftet med projektet är att sprida resultat från flera fallstudier kring de interna processerna när svenska modeföretag expanderar internationellt genom att skriva akademiska artiklar till internationella vetenskapliga tidskrifter.

Nyckelord: mode, internationalisering, interna processer, modeföretag

Utlysning

Spridning av handelsforskning

Projektledare

Katarina Hamberg Lagerström,

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet