Publicering av akademiska artiklar – trängselavgifter och EMV

Detta projekt har hittills bidragit till att sprida resultat från en tidigare genomförd undersökning på HUI Research; en artikel om trängselavgifter är publicerad i den akademiska tidskriften Transportmetrica.

Trängselavgifter påverkar inte handeln i innerstaden

Trängselavgifter finns i flera länder världen över och ett stort antal städer diskuterar ett införande. Ett problem som ofta tas upp är att det skulle kunna minska handeln i stadskärnan. HUI har i en studie som nu har blivit underlag för en artikel i Transportmetrica kunnat visa att så inte är fallet i Stockholm.

I studien har omsättningen i åtta köpcentrum samt ett urval av fristående butiker innanför tullarna jämförts med tolv köpcentrum utanför tullarna under tiden januari 2004 till och med september 2008. Det innefattar både när trängselavgifterna infördes på försök januari till juli 2006 samt när permanenta avgifter infördes i augusti 2007. Inga skillnader kunde uppmätas varken vid det temporära eller permanenta införandet av trängselskatten.

Läs en längre sammanfattning av artikeln ”Trängselavgifter i Stockholm – Hur har de påverkat handelns omsättning?”

Projekttitel

Publicering av akademiska artiklar

En artikel om hur trängselavgifter i Stockholm påverkar handeln har hittills publicerats i detta projekt.

Nyckelord: trängselavgifter, transport, omsättning, stadskärna, extern handel

Utlysning

Spridning av handelsforskning

Projektledare

Niklas Rudholm,

HUI Research