Till salu – Stockholms textila historia

För att förstå dagens skeenden är det viktigt att se tillbaka på utvecklingen och se mönster. Att titta närmare på handlandet under den tidiga industrialiseringen ger perspektiv på dagens handelsmönster.

Klas Nyberg har med två skrifter spridit mer ljus över textilhandelns historia i Sverige. I boken Dagjournal för resan till Frankrike år 1828 ges läsaren möjlighet att ta del av Knut August Almgrens, som grundade en sidenfabrik i Stockholm 1833, egen reseskildring av hur han med briggen Endrägten reser från Stockholm till franska Marseille för att kurera sin hälsa och för att handla siden och viner. Boken ger en inblick i 1800-talets handel kunde se ut.

The Textile Trades of Stockholm and Norrköping c. 1722−1846: A historical walk tar upp Stockholm och Norrköpings textilhandel och hur den såg ut och utvecklades i tidig modern tid och under övergången till modern tid. Bokens huvudidé är att Sveriges nationella policy när det gäller manufakturer spelade en stor roll för hur textilhandeln utvecklades. I boken finns en mängd bilder av hus och byggnader i Stockholm och Norrköping med tillhörande texter så att läsaren kan använda den för en eller flera historiska promenader.


Bok

Dagjournal för resan till Frankrike år 1828

Knut August Almgren (2012). Stockholm.

The Textile Trades of Stockholm and Norrköping c. 1722−1846: A historical walk

Klas Nyberg (2010). Stads- och kommunhistoriska institutet: Stockholm

Projekttitel

Till salu – Stockholms textila historia

Att titta närmare på handlandet under den tidiga industrialiseringen ger perspektiv på dagens handelsmönster.

Nyckelord: handelshistoria, industrialisering, textilhandel

Utlysning

Spridning av handelsforskning

Projektledare

Klas Nyberg,

Uppsala universitet