Kampen om köpkraften – handeln i framtiden

Detaljhandeln genomgår en dramatisk förvandling. Gamla spelregler gäller inte och spelplanen går knappt att känna igen.

Rapport

Kampen om köpkraften

Fredrik Kolterjahn (red.) (2011). HUI Research.

Konsumenterna ställer alltmer sofistikerade krav, butiksdöden sprider sig, de stora kedjorna expanderar och e-handeln har återuppstått i en mer konkurrenskraftig form. Teknikutvecklingen är dessutom snabb och skapar en stor potential. Samtidigt har den europeiska lågprishandeln gjort entré med buller och bång.

Hur väl detalj- och partihandeln fungerar och möter den nya tidens förväntningar har stor betydelse för handelns tillväxt, men också för konsumenternas livskvalitet.

I en ny och reviderad utgåva av bästsäljaren Kampen om köpkraften gör HUI Research åter igen en analys av det ekonomiska läget och av hur konsumtion och efterfrågan för olika handelsbranscher utvecklas. Boken ger aktuella och konkreta exempel från svensk detaljhandel och presenterar också en vision om hur handelns framtid kommer att se ut.

Kampen om köpkraften vänder sig till alla som arbetar inom handeln, men även till dem som arbetar med konsumentfrågor eller som är intresserade av handelns roll för samhällsutvecklingen. Likaså fungerar boken som ett läromedel.

(text från HUI Research)

Rapport

Kampen om köpkraften

Fredrik Kolterjahn (red.) (2011). HUI Research.

Projekttitel

Kampen om köpkraften - handeln i framtiden

I en ny och reviderad utgåva av bästsäljaren Kampen om köpkraften gör HUI Research åter igen en analys av det ekonomiska läget och konsumtionens utveckling.

Nyckelord: statistik, konsumtion, tillväxt, samhällsutveckling

Utlysning

Spridning av handelsforskning

Projektledare

Ulf Rämme,

HUI Research