forskning
Start » Forskning och utveckling » Forskningsprojekt » Spridning av handelsforskning

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Spridning av handelsforskning

Det finns ett behov av mer forskning för att utveckla handelsnäringen – internationell och högkvalitativ forskning som stärker och utvecklar branschen. Det finns också ett behov av att synliggöra aktuell forskning – forskning som kan vara till nytta för företag, anställda, och branschens övriga intressenter.

Totalt avsattes 6,4 miljoner kronor till utlysningen ”Synliggörande och nyttiggörande av aktuell handelsforskning” 2011-2012. Konkret innebär det att Handelns Utvecklingsråd finansierar 18 stycken mindre forskningssatsningar, vilka ni ges möjlighet att ta del av här nedan.

Prenumerera på nyhetsbrev