Förstudie om scenarier och idealiserad design av ett framtida betalsystem

Under hösten 2008 fick projektledaren Niklas Arvidsson och Centrum för Bank och Finans vid KTH forskningsfinansiering för en förstudie kring hur framtidens betalsystem skulle kunna utvecklas.

Förstudien har främst omfattat intervju- och litteraturstudier och seminarier med företrädare för organisationer och banker i Sverige, samt med förträdare för europeiska bankorganisationer i Bryssel

Målet med förstudien var att kunna skriva en fullständig forskningsansökan för att finansiera en treårig studie om Framtidens Betalsystem.

Projekttitel

Förstudie om scenarier och idealiserad design av ett framtida betalsystem

Målet med förstudien var att kunna skriva en fullständig forskningsansökan för att finansiera en treårig studie om Framtidens Betalsystem.

Utlysning

Övriga projekt före 2017

Projektledare

Niklas Arvidsson,

Centrum för Bank och Finans vid KTH