Finansiering av professur i Handel och Logistik

Med den nytillträdda professorn i handel och logistik har Handelshögskolan i Umeå ambitionen att skapa en unik interaktion mellan logistiker från det tekniska och det ekonomiska området.

Vid Handelshögskolan i Umeå finns nu professor Lars Silver på plats för att utveckla forskningsområdet Handel och Logistik. Den nyinrättade professuren har finansierats av Svensk Handel, Handelns Utvecklingsråd och Sveriges inköps- och logistikförbund (Silf) för att få igång forskning kring den för handeln så viktiga efterfrågestyrda logistiken.

– Logistikens betydelse för handeln ökar och effektiv logistik har blivit centralt i framgångsrika affärsmodeller, säger Andreas Hedlund, kanslichef på Handelns Utvecklingsråd. Att avsätta resurser till en handel- och logistikprofessur är något som på sikt kommer att stärka och utveckla handelsnäringen.

Det är en mycket nöjd rektor Lars G. Hassel vid Handelshögskolan som välkomnar den nye professorn och uppbyggnaden av detta forskningsområde.
– Logistikforskning blir allt viktigare för näringslivet i ett land med långa avstånd och stor internationell handel, säger rektorn. Att vi kan stärka forskningen inom logistik och handel ger oss bättre möjligheter att via samverkan bidra med mervärde för våra finansiärer och att ge våra studerande en ännu bättre utbildning.

Den nyutnämnda professorn Lars Silver pekar på logistikens inverkan på företag som mycket betydelsefull i en innovationsdriven ekonomi som den svenska. För att svenska företag ska kunna konkurrera på en världsmarknad med många lågprisalternativ krävs en spetskompetens utöver det vanliga.

– Idag ses ofta de tekniska och ekonomiska processerna som separata, säger Kerstin Nilsson, projektledare inom forskningsområdet Handel och Logistik på Handelshögskolan i Umeå. Målet är att Umeå ska få en utbildning i området som är unik i Sverige genom att just sammanföra kompetenser inom området.


Övre raden från väster: Lars Hassel, nytillträdd
professor i Umeå, Erik Sandemo, Svensk Handel,
och Andreas Hedlund, Handelns Utvecklingsråd.
Nedre raden från vänster: Carina Dahllöf, Sveriges
inköps- och logistikförbund, Lars Silver, rektor
Handelshögskolan i Umeå, och Kerstin Nilsson,
projektledare Handelshögskolan i Umeå.

 

 

 

Projekttitel

Finansiering av professur i Handel och Logistik

Inom ramen för projektet har en ny professur inom handel och logistik inrättats vid Umeås universitet.

Utlysning

Övriga projekt före 2017

Projektledare

Kerstin Nilsson,

Handelshögskolan vid Umeå Universitet