Den svenska handelns historia

På Centrum för Näringslivshistoria (CfN) finns en mängd företagsarkiv, bland annat en hel del material från handelsföretag. Genom dessa ville CfN berätta handelns historia i Sverige.

Projektet ”Den svenska handelns historia” drogs igång 2008. Projektet har delvis finansierats av Handelns Utvecklingsråd.

Projektet bestod av tre delar:

Intervjua nyckelpersoner inom handeln
Ett tjugotal personer inom handeln har intervjuats. Intervjuerna har spelats in, skrivits ut och arkiverats.

Säkerställa herrelösa arkiv
Åtta handelsarkiv har blivit ordnade och förtecknade.

Arrangera seminarier
Tre seminarier på olika teman har arrangerats; ”Företagsledare inom handeln” med bland annat Boris Lennerhov, Gekås, och Anna Blombäck, Internationella handelshögskolan i Jönköping; ”Så skapades den moderna butiken” med bland annat Karin Åmossa, ekonomihistoriker, och Karin Furevik, Systembolaget samt ”Paket på väg” med bland annat Marianne Larsson, etnolog och kulturhistoriker på Postmuseum, och Bo Lindell, Svensk Distanshandel.

Projekttitel

Den svenska handelns historia

Centrum för Näringslivshistoria har tagit ett samlat grepp om den svenska handelns historia genom intervjuer, arkiv och seminarier.

Utlysning

Övriga projekt före 2017

Projektledare

Per Dahl,

Centrum för Näringslivshistoria