Kartläggning av handelsforskning 2007

År 2007 genomfördes fyra olika kartläggningar av läget i svensk handelsforskning inom fyra olika områden.

Projekttitel

Utlysning

Övriga projekt före 2017

Projektledare