Brå:s forskningsprojekt om butiksrån

I Brottsförebyggande rådets rapport ges en överblick i kombination med en mer ingående granskning av butiksrånen i landet. Åren 2004 och 2008 jämförs med tidigare kartläggningar 1996 och 2000. Det är viktig kunskap som kan användas i arbetet med att förebygga butiksrån.

Butiksrånen har under många år ökat och åren 2008 och 2009 begicks flest butiksrån hittills med över 1 000 anmälda butiksrån. Genom att kartlägga och analysera statistik och uppgifter kring butiksrån har Brå tagit fram en rapport som främst riktar sig till handeln och polisen, men även till lokala brottsförebyggande råd, arbetsmiljöaktörer och övriga i rättsväsendet. Handelns Utvecklingsråd har tillsammans med Livsmedelshandlarna och Handelns Arbetsmiljökommitté tagit initiativ till rapporten. De två förstnämnda aktörerna har även varit med och finansierat studien.

Några av slutsatserna som har framkommit i studien är:

  • Flest butiksrån begås i storstadsregionerna
  • En butik av hundra utsätts för rån
  • Videobutiker fortfarande mest utsatta
  • Vid vart sjätte butiksrån förekommer fysiskt våld
  • En stor andel kriminellt belastade begår butiksrån

Studien visar även att det är viktigt att rikta skyddsåtgärder till högriskbutiker och att det är mest framgångsrikt att kombinera flera åtgärder som tar sikte på olika delar av brottstillfället. Det är alltså mer effektivt att avgränsa sina insatser så att det är de drabbade butikerna som får stöd och hjälp. För en butik som redan har drabbats en gång löper stor risk att inom kort drabbas igen.

Vill du få tillgång till rapporten ”Butiksrån – utveckling fram till 2010” som pdf, alternativt en sammanfattning av rapporten, skriv till info@handelsradet.se.

Projekttitel

Brå:s forskningsprojekt om butiksrån

I Brottsförebyggande rådets rapport ges en överblick i kombination med en mer ingående granskning av butiksrånen i landet.

Utlysning

Övriga projekt före 2017

Projektledare

Madeleine Blixt,

Brottsförebyggande rådet