Partihandeln idag och i framtiden

Förändrade köpmönster påverkar partihandeln. Drivkrafter såsom teknisk utveckling, växande e-handel och ökad internationalisering skapar både möjligheter och utmaningar.

Fristående rapport

Partihandelns roll i värdekedjan - idag och imorgon

Andersson, Bohlin och Wik (2015), HUI Research

Syftet med rapporten har varit att analysera och beskriva dagens partihandel, samt att kartlägga de omvärldsförändringar som kan komma att påverka partihandelns utveckling i framtiden. Detta för att stärka kunskapsläget om den samtida partihandeln och sprida denna kunskap hos traditionella intressenter men även till en bredare allmänhet. Rapporten har framförallt baserats på ett antal djupintervjuer, där aktörer inom partihandeln gett sin syn på var partihandeln befinner sig idag och var den tros befinna sig imorgon. Den klassiska partihandeln – aktören som traditionellt haft den tydliga positionen mellan tillverkare och detaljist – är utsatt för konkurrens. Den fristående partihandlaren har inom många branscher försvunnit i takt med att tillverkare och detaljister försökt gå runt partihandeln i värdekedjan. Detta har gjort att man idag, enligt en analys vi utvecklar i rapporten, istället bör tala om ett mellanled där vi identifierat tre övergripande affärskoncept:

  • Grossister
  • Inköpsgrupper
  • Helintegrerade kedjor.

Av dessa tre motsvarar grossisten den klassiska bilden av en fristående partihandel, medan de andra två karakteriseras av olika grader av vertikal integrering av detaljist och mellanled. Bakom denna vertikala integrering har vi i denna rapport identifierat ett antal drivkrafter. Dels samhällsövergripande drivkrafter såsom teknisk utveckling och konsumenternas köpbeteende. Dels andra drivkrafter som är mer specifika för just mellanledets utveckling och som utgörs av trender och förändringar inom sortiment, varumärken och servicekrav. /…/ För de anställda inom mellanledet ser centraliseringen av lager- och logistikfunktioner som pågått under senare decennier ut att fortsätta. Större, och färre, lager ger företagen större möjlighet att effektivt utnyttja investeringar i ny teknik och förbättrade kommunikationsmöjligheter gör samtidigt att de koordineringssvårigheter som en centraliserad logistik innebär minskar. /…/ De anställdas roll inom partihandeln beror även på om tekniken blir ännu billigare, om offentliga krav på arbetsmiljö skärps och om svårigheter att nå enighet mellan avtalsparterna om arbetstider mm består. I så fall kan den pågående automatiseringen av lagerverksamheten snabbas på ytterligare. (texten är hämtad ut rapportens sammanfattning)

Fristående rapport

Partihandelns roll i värdekedjan - idag och imorgon

Andersson, Bohlin och Wik (2015), HUI Research

Projekttitel

Partihandeln idag och i framtiden

Utlysning

Övriga projekt före 2017

Projektledare

Nils Bohlin,

HUI Research

Övriga projektdeltagare

Per Andersson

senior konsult, HUI Research

Marcus Wik

junior konsult, HUI Research

Syftet med rapporten har varit att analysera och beskriva dagens partihandel, samt att kartlägga de omvärldsförändringar som kan komma att påverka partihandelns utveckling i framtiden.

Fristående rapport
Partihandelns roll i värdekedjan – idag och imorgon

Andersson, Bohlin och Wik (2015), HUI Research

Fristående rapport
Partihandelns roll i värdekedjan – idag och imorgon

Andersson, Bohlin och Wik (2015), HUI Research