Sinnenas betydelse för konsumtionen

Att marknadsföra produkter med våra sinnen i åtanke är av största vikt för att nå fram med sina budskap och få genomslag hos konsumenterna. Det är inte bara funktioner och produktfördelar som avgör kundernas köpbeslut.

Detta har två forskare; Sven-Olov Daunfeldt, HUI Research, och Bertil Hultén, Linnéuniversitetet, tagit fasta på i sina vidare studier av sinnesmarknadsföring. Det finns en växande akademisk litteratur inom detta område; men vidareutveckling för de fem olika mänskliga sinnena är nödvändig, menar forskarna, på grund av dess stora betydelse för kundernas beslut.

Projekttitel

Sinnenas betydelse för konsumtionen

Utlysning

Övriga projekt före 2017

Projektledare

Bertil Hultén,

Linnéuniversitetet