Ungdomsarbetslösheten – en viktig utmaning för Östersjöregionen

Ungdomsarbetslösheten är idag ett stort problem i Europa och det behövs nytänkande för att få bukt med problemet. En antologi med idéer om lösningar har tagits fram av Global Utmaning.

Bok

The Baltic Edge - reflections on youth, work, and innovation in the Baltic Sea region

Kenneth Abrahamssson och Nathalie Besèr (red). Stockholm: Global Utmaning.

I antologin ”The Baltic Edge – reflections on youth, work, and innovation in the Baltic Sea region” ger forskare, opinionsbildare och digitala entreprenörer nya perspektiv på unga och jobb.

– Global Utmaning vill genom The Baltic Edge skifta perspektiv i debatten. Vi gör detta dels genom att lyfta debatten om ungdomsarbetslöshet från svenskt perspektiv till europeisk nivå, i synnerhet lyfter författarna fram Östersjöregionens behov av att bli en attraktiv region för de unga. Idag riskerar regionen att de unga flyttar till andra länder säger Jytte Guteland, programansvarig för Europa och sysselsättning på Global Utmaning, i ett pressmeddelande.

Antologin tar upp och diskuterar olika perspektiv på problematiken såsom utbildning, jobb, boende, personligt välmående och politisk makt samt frånvaron av densamma.

Bok

The Baltic Edge - reflections on youth, work, and innovation in the Baltic Sea region

Kenneth Abrahamssson och Nathalie Besèr (red). Stockholm: Global Utmaning.

Projekttitel

Ungdomsarbetslösheten – en viktig utmaning för Östersjöregionen

Utlysning

Övriga projekt före 2017

Projektledare

Jytte Guteland och Nathalie Besèr,

Global Utmaning

I antologin ”The Baltic Edge – reflections on youth, work, and innovation in the Baltic Sea region” ger forskare, opinionsbildare och digitala entreprenörer nya perspektiv på unga och jobb.