Etiken i butiken

I den här boken tas ett originellt grepp på något vi alla känner till: livet som konsument. Författaren använder sig av tre av etikens grundläggande frågor – sanning, frihet och livsmening – för att analysera det moderna sättet att utforma butiken och de relationer som uppstår i olika butiksmiljöer.

Bok

Etiken i butiken

Tomas Brytting (2014). Liber.

”Etiken i butiken” ger ett värdefullt bidrag till organisationsetiken och kan med fördel läsas på detaljhandelsutbildningar och av alla som är verksamma inom detaljhandeln och vill få en djupare förståelse för relationen mellan säljare och köpare.

I butiken köper en kund kyckling till middag. En enkel transaktion på en enkel marknad. Men saken är långt ifrån okomplicerad – om man betraktar butiken som ett moraliskt rum. Varför blev det just kyckling, just i dag? Vet vi som kunder verkligen vad vi vill ha – och är det vi önskar bra för oss? Kan varumärken uttrycka sanningen om vilka vi är? Bör, kan och får handeln påverka våra önskningar? Och vad ska handeln göra om vi efterfrågar onyttiga eller farliga saker?

I ”Etiken i butiken” visar författaren hur alla butiker och andra marknadsplatser vilar på värderingsmässiga kompromisser. Såväl frihet som trygghet, moralisk stolthet och pragmatisk hänsyn är viktiga värden, men alla kan inte uppnås på en och samma gång. Balansen dem emellan förändras dessutom ständigt.

(Texten är hämtad från: www.liber.se/Management/Management/Etiken-i-butiken/)

Bok

Etiken i butiken

Tomas Brytting (2014). Liber.

Projekttitel

Etiken i butiken

Utlysning

Övriga projekt före 2017

Projektledare

Tomas Brytting,

Ersta Sköndal högskola

Nyckelord: organisationsetik, butiksmiljö, konsumentbeteende, moral, värderingar