Typ av stipendiat: Post doc

Självregleringens betydelse för marknadsföring

Marknadsföring regleras både i lag och i frivilliga överenskommelser, men i och med att marknadsföringslandskapet förändras och utvecklas i snabb takt är det svårt att hålla jämna steg; verkligheten förändras ofta snabbare än regleringarna. Självregleringar bygger på uppfattningar och normer, som är föränderliga och ibland motsägelsefulla, och kan därför vara svåra att ta hänsyn till … Continued

Social media influencers i svensk och skandinavisk detaljhandel

Influencers är internetpersonligheter som ofta börjar som vanliga användare men som samlar på sig följare och blir kända och framgångsrika i sociala medier efterhand. Via exempelvis bloggar eller instagramkonton fungerar de som ambassadörer för olika varumärken genom så kallade ”advertorials”* och säljer annonsplatser på sina ”digitala egendomar”. – Vi har mycket att lära oss om … Continued

Butiksmiljöns betydelse

Stipendiaten Kristina Bäckström, universitetslektor, Lunds universitet, kommer att studera vad butiksmiljön har för betydelse för dagens och morgondagens kunder genom att bland annat ställa frågor kring vilken roll den fysiska butiken har, vilka former av nya erbjudanden kunderna efterfrågar och vilken typ av organisationsförändringar detta kräver av handlarna. – Förutsättningarna har förändrats rejält på sista … Continued

Shoppande turister och evenemangsbesökare

Besöksnäringen är av stor betydelse för handeln liksom bra och attraktiv handel är viktig för besöksnäringen. – Konsumtion av varor såsom souvenirer i form av hantverk, mat, alkohol, kläder och så vidare är betydelsefullt och skapar mening för besökaren, säger stipendiaten Erik Lundberg, ek. dr på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Att ta med sig något … Continued

Relationer avgörande för miljölogistik

Uni Sallnäs (tidigare Martinsen), Linköpings universitet, har studerat logistik under en längre period och har framförall fokuserat på hur varuägande företag och logistikföretag förhåller sig till varandra. – De varuägande företagen har inte sällan övertaget i relationerna och kan på så vis sätta villkoren för hur miljöarbetet ska te sig, säger Uni. Men det är … Continued

Miljövänlig varudistribution i staden

Post doc.-stipendiaten Niklas Arvidsson, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, menar att det finns en lösning på detta dilemma. – Min forskning går ut på att studera och testa ett system där bussar i kombination med mindre fordon som cyklar och segways används för att leverera paketgods, säger Niklas. Enligt beräkningar skulle detta kunna ha goda effekter … Continued

Experiment kring betalningsmedel

I sin avhandling fokuserade Emma Runnemark, Lunds universitet, på att förstå ekonomiskt beteende genom experimentell metodik. – Jag vill fortsätta inom detta område genom att studera betalningsmedel ur olika synvinklar, säger hon. I min forskning använder jag mig av experiment där vi kan kontrollera olika faktorer som kan påverka en persons beteende i en viss … Continued

Kommersiella drivkrafter i kombination med hållbarhet

Carl Yngfalk, företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, har i sitt avhandlingsarbete studerat svinnproblematik på livsmedelsmarknaden och visar att konsumenterna ofta får bära en oportionerligt stor del av skulden i detta vilket är problematiskt. Enligt Carl behöver fokus flyttas från individen till systemet, där butikerna och industrin måste ta större ansvar. Det kräver dock att dessa … Continued

Kosthållning och konsumtion

Maria Fuentes, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, kommer att titta närmare på hur livsmedelshandelns marknadsföring påverkar vad människor handlar och hur de tänker kring mat kopplat till en viss diet. Forskningen fokuserar dels på hur handeln kan agera när det gäller varor kopplade till olika typer av kosthållning (till exempelvis konsumenter som är känsliga för gluten … Continued

Hållbara affärsstrategier

Niklas Egels Zandén, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, kommer att ta sig an dessa problemställningar och genom att närstudera ett antal detaljhandelsföretag skapa en bättre förståelse för hur dessa integrerar hållbarhetsfrågor i sina affärsstrategier. – Studien kommer att fokusera på hur strategier görs, säger Niklas. Jag kommer att inkludera både ett ”uppifrån-och-ned”- och ett ”nedifrån-och-upp”-perspektiv för … Continued