Experiment kring betalningsmedel

Konsumenternas val av betalningsmedel är situationsberoende samtidigt som valet av betalningsmedel påverkar exempelvis betalningsviljan. Denna komplexa situation undersöker Emma Runnemark i sin experimentella forskning.

Namn: Emma Runnemark

År: 2013

Typ: Post doc

I sin avhandling fokuserade Emma Runnemark, Lunds universitet, på att förstå ekonomiskt beteende genom experimentell metodik.

– Jag vill fortsätta inom detta område genom att studera betalningsmedel ur olika synvinklar, säger hon. I min forskning använder jag mig av experiment där vi kan kontrollera olika faktorer som kan påverka en persons beteende i en viss situation.

Den planerade forskningen handlar dels om hur nätverkseffekter påverkar valet av betalningsmedel och dels om hur betalningsmedel påverkar konsumentbeteende. I det förstnämnda fallet kommer processen för acceptans av nya betalningsmedel undersökas.

– Den andra delen handlar om de skillnader i betalningsvilja som uppstår beroende på betalningsmedel, säger Emma. Vi kommer att studera dels ”do-it-yourself”-shopping (självskanning direkt i korgen/vagnen) och dels om det finns någon skillnad beroende på om en person betalar med kort eller kontant i kassan.

Namn: Emma Runnemark

År: 2013

Typ: Post doc