Shoppande turister och evenemangsbesökare

Att köpa saker på semestern är en integrerad del av upplevelsen och handeln med varor är en viktig del av besöksnäringen. Nästan en tredjedel av turismkonsumtionen i Sverige går till konsumtion av varor.

Namn: Erik Lundberg

År: 2015

Typ: Post doc

Besöksnäringen är av stor betydelse för handeln liksom bra och attraktiv handel är viktig för besöksnäringen.

– Konsumtion av varor såsom souvenirer i form av hantverk, mat, alkohol, kläder och så vidare är betydelsefullt och skapar mening för besökaren, säger stipendiaten Erik Lundberg, ek. dr på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Att ta med sig något konkret och fysiskt hem är viktigt för många som besöker främmande platser.

Studien kommer att genomföras i två olika delar där den första fokuserar på hur turist- och evenemangskonsumtion fördelas inom handeln, både geografiskt och när det gäller typ av besökare.

– Den andra studien ställer frågor kring vad shoppingen har för betydelse för besökarna, vad de efterfrågar, hur och var de vill konsumera, säger Erik. Tillsammans kommer dessa två delar att ge en större förståelse för fenomenet shopping i en turist- och evenemangskontext.

Planen är att genomföra studien i Göteborg som är en stad med många turister och besökare av olika slag.  Erik är en del av forskningsmiljöerna vid Centrum för turism och Centre for Retailing på universitetet med många olika forskare som kan bidra med insikter och kunskap till projektet.

Namn: Erik Lundberg

År: 2015

Typ: Post doc