Relationer avgörande för miljölogistik

Fraktandet av varor är en del av handelns miljöpåverkan och det finns mycket att göra för att förbättra den negativa inverkan transporterna har på miljön. Sådant arbete pågår, men forskning visar att utan att ta hänsyn till relationerna är det svårt att få ett riktigt bra resultat.

Namn: Uni Sallnäs

År: 2014

Typ: Post doc

Uni Sallnäs (tidigare Martinsen), Linköpings universitet, har studerat logistik under en längre period och har framförall fokuserat på hur varuägande företag och logistikföretag förhåller sig till varandra.

– De varuägande företagen har inte sällan övertaget i relationerna och kan på så vis sätta villkoren för hur miljöarbetet ska te sig, säger Uni. Men det är logistikföretagen som får skäll för de stora utsläppen, så här är det viktigt att ett mer jämnlikt samarbete kan upprättas.

Uni har fått stipendium för att fortsätta sin forskning på temat och kommer att titta närmare på hur utökad kunskap om relationerna mellan varuägande företag och logistikföretagen kan bidra till att miljöfokuset stärks.

– Jag kommer även att studera citylogistik för att utröna hur tillfälliga projekt för att förbättra miljön kan bli lyckade och leda till långsiktiga förbättringar, säger Uni. Även här är relationerna mellan de olika aktörerna centrala.

Namn: Uni Sallnäs

År: 2014

Typ: Post doc