Kosthållning och konsumtion

Produkter som är kopplade till olika typer av dieter/kosthållningar på grund av exempelvis allergier, etik och hälsa säljs mer och mer. Stipendiaten Maria Fuentes kommer att titta närmare på vad detta betyder för handeln och konsumenterna.

Namn: Maria Fuentes

År: 2012

Typ: Post doc

Maria Fuentes, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, kommer att titta närmare på hur livsmedelshandelns marknadsföring påverkar vad människor handlar och hur de tänker kring mat kopplat till en viss diet.

Forskningen fokuserar dels på hur handeln kan agera när det gäller varor kopplade till olika typer av kosthållning (till exempelvis konsumenter som är känsliga för gluten och/eller laktos, vegetarianer och de som äter enligt LCHF) samt hur konsumenter som äter på ett visst sätt uppfattar handelns ageranden.

– Det är många idag som har en uttalad kosthållning och kan säga hålla en särskild diet, säger Maria. Därför tycker jag att det är viktigt att titta närmare på varor knutna till dessa olika kosthållningar och se vad det finns för manöverutrymme för butikerna och konsumenterna; vad fattas, vad kan göras bättre och vad är bra?

Maria har tidigare forskat kring människors vardagliga konsumtion, mat, risk och handel.

Namn: Maria Fuentes

År: 2012

Typ: Post doc