Butiksmiljöns betydelse

Dagens konsumenter har många olika valmöjligheter och informationskällor, vilket bidrar till att shoppingbeteendet har förändrats radikalt. E-handeln, andra digitala kanaler och hjälpmedel tar allt större plats, men fysiska butiker är fortfarande viktiga och butiksmiljön är en stark påverkansfaktor.

Namn: Kristina Bäckström

År: 2015

Typ: Post doc

Stipendiaten Kristina Bäckström, universitetslektor, Lunds universitet, kommer att studera vad butiksmiljön har för betydelse för dagens och morgondagens kunder genom att bland annat ställa frågor kring vilken roll den fysiska butiken har, vilka former av nya erbjudanden kunderna efterfrågar och vilken typ av organisationsförändringar detta kräver av handlarna.

– Förutsättningarna har förändrats rejält på sista tiden och jag kommer bland annat att jämföra med en tidigare studie som jag och Ulf Johansson gjorde på samma tema för nästan tio år sedan, säger Kristina.

I den här studien är det, liksom då, konsumenterna som är i fokus. För tio år sedan betonade konsumenterna traditionella värden som överskådlig layout, tillfredsställande sortiment samt personalens tillgänglighet och bemötande.

– Jag vill undersöka hur konsumenternas syn på butiken har förändrats under de år som gått och vilken roll olika aspekter i butiksmiljön har för konsumenter idag, säger Kristina.

Den andra delen av studien kommer att fokusera på konsumenternas upplevelser i butiksmiljön med utgångspunkt i mångsidighet och dynamik. Konsumenter har inte sällan multipla och ibland motsägelsefulla motiv när de ska shoppa, exempelvis vill de ha upplevelser samtidigt som de vill vara tidseffektiva. Genom ökad kunskap om hur flera olika butiksaspekter tillsammans bidrar till att forma konsumenters upplevelser kan handlarna bli bättre på att skapa tillfredställande shoppingupplevelser för sina kunder.

Läs den populärvetenskapliga sammanfattningen här!
Populärvetenskaplig sammanfattning – Bäckström (PDF)

Namn: Kristina Bäckström

År: 2015

Typ: Post doc