Social media influencers i svensk och skandinavisk detaljhandel

Bloggare och instagramprofiler har blivit kända för att påverka konsumtion i stor utsträckning. Detaljhandelsföretag knyter sådana ”influencers” allt starkare till sig för att skapa engagemang hos sina unga konsumenter.

Namn: Crystal Abidin

År: 2016

Typ: Post doc

Influencers är internetpersonligheter som ofta börjar som vanliga användare men som samlar på sig följare och blir kända och framgångsrika i sociala medier efterhand. Via exempelvis bloggar eller instagramkonton fungerar de som ambassadörer för olika varumärken genom så kallade ”advertorials”* och säljer annonsplatser på sina ”digitala egendomar”.

– Vi har mycket att lära oss om dessa influencers i en svensk kontext; till exempel hur de interagerar med sina följare och hur det påverkar konsumenter, säger post doc.-stipendiaten Crystal Abidin, antropolog och etnograf specialiserad på internetkultur, ursprungligen från Singapore och nu bosatt i Australien. Under stipendietiden kommer hon att vara placerad vid Internationella handelshögskolan i Jönköping.

Crystal kommer att studera svenska och skandinaviska influencers i relation till konsumentbeteende, varumärkesstrategier och detaljhandel genom etnografiskt fältarbete med deltagande observation, personliga intervjuer och webbarkeologi.

– Det ska bli väldigt spännande att studera och bygga kunskap om skandinaviska influencers inom modeindustrin. Med en fördjupad etnografisk förståelse för unga konsumenter nätbeteende kommer vi kunna hjälpa detaljhandeln att nå unga digitala målgrupper.

* (en slags hybrid mellan annons och redaktionell text)


Social media Influencers in Swedish and Scandinavian fashion retail

Influencers have been known to extensively impact consumption patterns. Retail businesses are increasingly roping in Influencers in order to engage with their young consumers.

As prolific social media users who are opinion-shapers and key leaders, Influencers are internet personalities who first began as everyday users before garnering followers, fame, and fortune over time. Using the backdrop of their lifestyles as a canvas for advertorials – advertisements in the tone of an opinion-editorial – Influencers function as ambassadors to different brands and sell advertising space on their digital estates.

“We have a lot more to learn about these social media Influencers in the Swedish context, such as how they interact with their followers and how this impacts consumer behavior”, says Postdoctoral Fellow Dr Crystal Abidin, an anthropologist and ethnographer of internet culture, who was born in Singapore and now lives in Perth, Western Australia. Dr Crystal will be based at the Media Management and Transformation Centre in Jönköping University during her research on the Swedish and Scandinavian fashion retail industry.

Dr Crystal will research Swedish and Scandinavian Influencers in relation to consumer behaviuor, branding strategies, and retail through ethnographic fieldwork comprising participant observation, personal interviews, and web archaeology.

“I am excited to study and communicate a better understanding of Scandinavian Influencers and fashion retail. An in-depth ethnographic grasp of young consumers and their digital practices will enable retail businesses to improve their best practices.”

Namn: Crystal Abidin

År: 2016

Typ: Post doc