Hållbara affärsstrategier

Att utveckla hållbara affärsstrategier är nödvändigt för att säkra vår framtid. Men forskningen kring företagsstrategier och hållbarhetsfrågor är eftersatt. Det behövs mer empirisk och praktisk forskning som hjälper företagen.

Namn: Niklas Egels Zandén

År: 2011

Typ: Post doc

Niklas Egels Zandén, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, kommer att ta sig an dessa problemställningar och genom att närstudera ett antal detaljhandelsföretag skapa en bättre förståelse för hur dessa integrerar hållbarhetsfrågor i sina affärsstrategier.

– Studien kommer att fokusera på hur strategier görs, säger Niklas. Jag kommer att inkludera både ett ”uppifrån-och-ned”- och ett ”nedifrån-och-upp”-perspektiv för att se vad som lämpar sig bäst i olika situationer.

Genom att sätta hållbarhetsfrågor i centrum och göra en empirisk undersökning ute på företag samt inte bara prata med företagsledningen när det gäller strategifrågor ska studien fylla tidigare kunskapsluckor.

Namn: Niklas Egels Zandén

År: 2011

Typ: Post doc