Typ av stipendiat: Post doc

Bättre totalkostnadsanalyser i handelsbranschen

Björn Oskarsson, vid tekniska högskolan, Linköpings universitet, har fått ett beviljat två-årigt post-doc stipendium från Handelsrådet. Han syftar till att fördjupa sig i hur totalkostnadsanalyser utförs i praktiken och hur analysprocessen kan utvecklas med hjälp av bättre beslutsstöd. – Inom handelsbranschen är kostnaden alltid en mycket viktig faktor att räkna in, vare sig man vill … Continued

Detaljhandeln och antikonsumtion

Carys Egan-Wyer, verksam vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet, har fått ett två-årigt post-doc stipendium från Handelsrådet för att, med start i februari 2021, fördjupa sig i trenden om anti-konsumtion utifrån ett konsumentperspektiv. Hon vill undersöka vad konsumenter som är intresserade av hållbar konsumtion eller minimalistisk konsumtion vill ha och hur de använder de … Continued

Realisation inom klädföretag

Hur ska detaljhandeln ta sig ur reaträsket? Den frågan ställer sig många i branschen. Forskaren Gabriella Wulff har fått ett postdoc-stipendium från Handelsrådet för att under två år fördjupa sig i frågan om hur detaljhandeln ska bryta mönstret med ständiga reor och hitta nya sätt att skapa lönsamhet. Gabriella Wulff disputerade i våras vid Handelshögskolan … Continued

Småföretagens hållbarhetsarbete

Undersöker småföretagens hållbarhetsarbete Hållbarhetsarbetet i små och medelstora företag är ett tämligen outforskat område som engagerar forskaren Tina Sendlhofer. Hon har fått ett två-årigt post-doc stipendium för att undersöka hur mindre svenska handelsföretag ställer om och vilken roll medarbetarnas engagemang spelar för att omställningen ska lyckas. Tina Sendlhofer är verksam vid Handelshögskolan i Stockholm sedan … Continued

Plattformskapitalismen och boken

Plattformskapitalismens nya marknadslogik Erik Wikberg, som förra året doktorerade vid Handelshögskolan i Stockholm, har fått Handelsrådets post-doc-stipendium för att undersöka hur den svenska bokmarknaden påverkas av nya plattformsbaserade aktörer som Storytel. Frågeställningarna i projektet är: 1 Hur har marknadslogiken på den svenska bokmarknaden utmanats av digitaliseringen? 2 I hur hög grad utgör digitaliseringen en egen … Continued

Tillväxt i handelsföretag

Hur växer handelns företag? Forskning om företagstillväxt har huvudsakligen studerat hur mycket företagen växer. Forskaren Anders Bornhälls post-doc-projekt fokuserar i stället på mekanismerna bakom tillväxten. Syftet med hans studie är att visa hur företag inom detalj- och partihandel växer över tid, om deras tillväxtprocess skiljer sig jämfört med företag i andra branscher och vilka tillväxtprocesser … Continued

Konsumenters klimatval i butik

Maten och klimatet – en experimentell studie av konsumenters klimatval i butik Flera studier visar att många konsumenter är bekymrade över hur deras matvanor påverkar klimatet. Forskaren Anna Edenbrandt ska analysera efterfrågan på klimatvänliga livsmedel med fokus på tre frågeställningar: Vilka förändringar är konsumenter mest benägna att göra? Projektet ska mäta både viljan att byta … Continued

Från sälj till engagemang

Forskning visar att engagerande kampanjer som får konsumenterna att delta i aktiviteter och skapar en känslomässig koppling är mer framgångsrika än vanliga traditionella kampanjer. Att engagera sina kunder genom spel, tävlingar, digitala interaktiva forum, events och personaliserad marknadskommunikation skapar lojala kunder som gärna pratar gott om varumärket i fråga. – Men forskningsområdet är ännu i … Continued

Arbetets vardag i en multikanal värld

Internationell forskning om multikanalhandeln har framförallt fokuserat på kartläggning och analys av konsumtionsmönster, hur detaljhandelsaktörernas möter och drar vinning av dessa förändringar samt påverkan på exempelvis prisbilden. Detaljhandelns arbetsplatser har inte fått så mycket uppmärksamhet. – En av de främsta utmaningarna för handlare rör multikanalhandelns organisatoriska struktur, men arbetets utformning eller anställdas roll nämns sällan … Continued

Onlineinteraktionens påverkan på konsumenternas köpbeteende

Spelifiering (engelskans gamification) innebär att använda spelmekanismer i kontexter som traditionellt inte hör ihop med spelande, exempelvis inom handel, it, transport och utbildning. Den viktigaste drivkraften är att förhöja och öka användarens engagemang och lojalitet genom att likt spel skapa processer där deltagarna känner sig som vinnare och vill gå vidare för att vinna mer. … Continued