Tillväxt i handelsföretag

Namn: Anders Bornhäll

År: 2018

Typ: Post doc

Hur växer handelns företag?

Forskning om företagstillväxt har huvudsakligen studerat hur mycket företagen växer. Forskaren Anders Bornhälls post-doc-projekt fokuserar i stället på mekanismerna bakom tillväxten. Syftet med hans studie är att visa hur företag inom detalj- och partihandel växer över tid, om deras tillväxtprocess skiljer sig jämfört med företag i andra branscher och vilka tillväxtprocesser som är mest framgångsrika.

Företag kan växa organiskt eller genom förvärv. Anders Bornhäll vill undersöka hur betydelsefull den organiska tillväxten är jämfört med den icke-organiska.

Han kommer också att undersöka vad som kännetecknar företag som startar vid företagsfusioner och företag som slås ihop. Han ska också studera vad som karakteriserar de anställda i handelsföretag som förvärvats.

Studien baseras på data över anställda i både uppköpta och köpande företag och i företag som växer organiskt.

– Det går att se om företag förvärvar företag med kompletterande verksamhet, marknad och kompetens, eller om de köper företag som är mer lika dem själva. Syftet är att bättre förstå på vilket sätt tillväxt skapas i företag som växer genom förvärv, och se om det är någon skillnad mot företag som växer helt organiskt.

 

Namn: Anders Bornhäll

År: 2018

Typ: Post doc