Detaljhandeln och antikonsumtion

Anti-konsumtion är en utmaning som handelssektorn ställs inför i allt större utsträckning, pådrivet av en ökad hållbarhetssträvan hos konsumenter. Att belysa denna utmaning och hur omställningen kan gå till ur ett konsumentperspektiv blir ett viktigt kunskapsunderlag för handelsföretag i framtiden.

Namn: Carys Egan-Wyer

År: 2020

Typ: Post doc

Carys Egan-Wyer, verksam vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet, har fått ett två-årigt post-doc stipendium från Handelsrådet för att, med start i februari 2021, fördjupa sig i trenden om anti-konsumtion utifrån ett konsumentperspektiv.

Hon vill undersöka vad konsumenter som är intresserade av hållbar konsumtion eller minimalistisk konsumtion vill ha och hur de använder de produkter och tjänster som är kopplade till anti-konsumtion eller minimalism.

– Min förhoppning är att jag ska kunna riktigt gräva ner mig i trenden ur ett konsumentperspektiv och sedan förklara för handeln hur man kan bemöta det förändrade konsumentbehovet. Man kan tro att det är något att vara rädd för när man jobbar inom handeln, att konsumenter som handlar mindre är katastrof, men det behöver nödvändigtvis inte vara så, säger Carys Egan-Wyer.

Just hållbarhet och konsumtion är två frågor som länge engagerat henne, både på en akademisk och personlig nivå.

– Jag blev själv jätteintresserad av hållbarhet personligen för tre-fyra år sedan. Jag avlade ett nyårslöfte att jag under ett år inte skulle konsumera något annat än mat och andra nödvändigheter. Det var då jag upptäckte vilket stort community det finns som engagerar sig i hållbar eller minimalistisk konsumtion, fortsätter hon.

Carys Egan-Wyers doktorsavhandling (titel: The Sellable Self: Exploring endurance running as an extraordinary consumption experience) fokuserar på extremidrottares –bland annat marathon- och triathlonlöpares – sätt att relatera till sin sport. Carys ansåg att det var mycket intressant att extremidrottare valde att spendera så stora mängder pengar på en fritidsaktivitet som var så obekväm och i vissa fall smärtsam, när vi människor inom andra konsumtionsområden söker komfort och bekvämlighet.

Hon har funnit att utövare av extremsporter ofta av sin omgivning anses vara människor som besitter goda egenskaper, just genom att vara utövare av sin sport. Det sätt som till exempel extremlöpare konsumerar sin sport blir ett sätt för dem att framhäva sin identitet.

– Det handlade mycket om prestation och prestationskultur. Det är här jag ser kopplingen till mitt kommande forskningsprojekt om antikonsumtion. Vi människor har en tendens att framhäva vår personlighet eller identitet genom vad vi konsumerar, eller i det här fallet hur vi konsumerar, säger Carys Egan-Wyer.

CARYS EGAN-WYER PRESENTATION

Carys Egan-Wyer är konsumentforskare som doktorerade i slutet av 2019 med sin doktorsavhandling The Sellable Self: Exploring endurance running as an extraordinary consumption experience. Avhandlingen fokuserar på att förstå varför extremidrottare utövar sin sport på det extrema sätt de gör.

Carys Egan-Wyer har tidigare ansvarat för kommunikationen på Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet under flera år. Sedan hösten 2019 är hon ansvarig för det nya forskningstemat Framtidens konsumtion, inom ramen för Centrum för handelsforskning. Hon sitter med i ledningsgruppen för Centrum för handelsforskning.

Utöver detta är Carys Egan-Wyer en utav forskarna i ett pågående forskningsprojekt Att framtidssäkra den fysiska butiken via nya butiksformat – hur utvärdera nya butiksformat? som finansieras av Handelsrådet och beräknas avslutas i december 2021.

Namn: Carys Egan-Wyer

År: 2020

Typ: Post doc