Realisation inom klädföretag

Namn: Gabriella Wulff

År: 2019

Typ: Post doc

Gabriella Wulff, post doc-stipendiat, Handelshögskolan Göteborg

Hur ska detaljhandeln ta sig ur reaträsket?

Den frågan ställer sig många i branschen. Forskaren Gabriella Wulff har fått ett postdoc-stipendium från Handelsrådet för att under två år fördjupa sig i frågan om hur detaljhandeln ska bryta mönstret med ständiga reor och hitta nya sätt att skapa lönsamhet.
Gabriella Wulff disputerade i våras vid Handelshögskolan i Göteborg på avhandlingen Behind the Scenes of Transparency. Avhandlingen, där hon undersöker hur företag integrerar hållbarhetsfrågor i sin affärsidé, bygger på en djuplodande undersökning av jeansföretaget Nudie Jeans.
Hållbarhetstankarna bär hon med sig i det nya projektet. Hon berättar att hennes metod är att gå in med öppet sinne och prata med branschen.
– Jag har inga färdiga svar eller rekommendationer utan ställer en massa frågor, och drar sedan slutsatser, säger hon.
Hon kommer till en början att inrikta sig på att kartlägga de underliggande orsakerna till de omfattande reorna. Beror de i grunden på att branschen har svårt att anpassa utbudet efter kundernas verkliga behov?
Nästa steg är att undersöka vad konsekvenserna blir för företagen och för samhället i stort.
– En stor risk är att företagens lönsamhet urholkas och att branschen tappar kundernas förtroende – vad är det som säger att fullpriserna är korrekta, när en så stor andel av volymerna reas?
De samhällsekonomiska konsekvenserna hon pekar på är bland annat bristande hållbarhet – reorna stimulerar överkonsumtion. Konsumtionen av kläder har ökat drastiskt och varje plagg används allt mindre. Kläder kasseras långt innan de slitits ut eller blivit omoderna. Samtidigt är modeindustrin extremt klimat- och miljöbelastande.
Gabriella Wulff tittar också på de mottrender som finns – secondhandförsäljning, utlåning av kläder, livsstilsgurun Marie Kondos betoning på att man ska kartlägga sin egen konsumtion och endast skaffa, behålla och vårda de föremål som har verklig funktion och mening.
– Syftet med min forskning är att se hur detaljhandeln kan vara fortsatt lönsam, säger hon.
Hon kommer att titta på hur förtroendet för handelns prissättning kan öka.
– Det vore intressant att diskutera vad som är rimliga marginaler. Borde fullpriset ligga närmare dagens reapriser?
Gabriella Wulff planerar att fokusera sin forskning på hur merparten av företag inom branschen arbetar i nuläget med tillhandahållandet av återkommande realisationer. Ett sidospår kan dock bli att titta på företag som går mot strömmen, för att se hur de gör för att bygga positiva relationer till sina kunder. Förhoppningen är att hon hos dessa företag kan finna nycklar till hur detaljhandeln kan bli fortsatt lönsam.

GABRIELLA WULFF PRESENTATION
Gabriella Wulff disputerade den 10 juni 2019 vid Handelshögskolan i Göteborg med avhandlingen Behind the Scenes of Transparency: A Study of a Swedish Denim Company.
Hon har en gedigen bakgrund inom akademisk forskning och undervisning och är en driven projektledare.
Ekonomie kandidatexamen, Textilhögskolan, Borås 2009. Kandidatuppsatsen hade titeln From Minimum Wages to Living Wages? och byggde på fältstudier i Bangladesh under 2008 finansierat av MFS stipendium från Sida.
Ekonomie masterexamen, Handelshögskolan i Göteborg 2011. Masteruppsatsen handlade om organisering av CSR aktiviteter inom svenska klädföretag, med olika förutsättningar gällande ålder och storlek på företaget. Hon har handlett kandidatuppsatser, undervisat i kurser på Handelshögskolan i Göteborg och arrangerat konferenser. Under hösten 2019 kommer hon även undervisa på Textilhögskolan i Borås.

Namn: Gabriella Wulff

År: 2019

Typ: Post doc

Gabriella Wulff, post doc-stipendiat, Handelshögskolan Göteborg