Arbetets vardag i en multikanal värld

Den digitala utvecklingen påverkar inte bara konsumenternas beteenden och köpmönster; även de som arbetar i detaljhandeln påverkas i hög grad. Det har dock knappt forskats inom det området.

Namn: Kristina Johansson

År: 2017

Typ: Post doc

Internationell forskning om multikanalhandeln har framförallt fokuserat på kartläggning och analys av konsumtionsmönster, hur detaljhandelsaktörernas möter och drar vinning av dessa förändringar samt påverkan på exempelvis prisbilden. Detaljhandelns arbetsplatser har inte fått så mycket uppmärksamhet.

– En av de främsta utmaningarna för handlare rör multikanalhandelns organisatoriska struktur, men arbetets utformning eller anställdas roll nämns sällan i diskussionen, säger post doc.-stipendiaten Kristina Johansson, knuten till Luleå tekniska universitet.

Kristina kommer att studera arbetets utformning och organisering i multikanalhandelns framväxt genom en fallstudie av fem detaljhandelsföretag för att bidra till kunskap och ny teoribildning. Genom att undersöka skärningspunkten mellan fysiska och digitala butiker tas ytterligare ett steg i att utmana förståelsen av handelsarbete som synonymt med traditionellt butiksarbete och direkt kundinteraktion.

Namn: Kristina Johansson

År: 2017

Typ: Post doc