Småföretagens hållbarhetsarbete

Namn: Tina Sendlhofer

År: 2019

Typ: Post doc

Tina Sendlhofer, post doc-stipendiat. Stockholms universitet

Undersöker småföretagens hållbarhetsarbete
Hållbarhetsarbetet i små och medelstora företag är ett tämligen outforskat område som engagerar forskaren Tina Sendlhofer. Hon har fått ett två-årigt post-doc stipendium för att undersöka hur mindre svenska handelsföretag ställer om och vilken roll medarbetarnas engagemang spelar för att omställningen ska lyckas.
Tina Sendlhofer är verksam vid Handelshögskolan i Stockholm sedan 2014. Den avhandling som hon lade fram i maj i år har fokus på hur mindre modeföretag och deras leverantörer ställer om för att bli mer hållbara på organisatorisk och global nivå.
Hon har funnit att det är stor skillnad mellan hållbarhetsarbetet i storföretag och i små och medelstora företag. På ett sätt är det svårare i stora företag – förändringar är dyra och tar tid – men det finns resurser att skapa en parallell organisation som sätter upp nya processer medan verksamheten fortgår som vanligt.
– Storföretagen kommunicerar mål mot konsumenter och aktiemarknad och dokumenterar arbetet, men i små och medelstora företag är hållbarhetsarbetet integrerat i alla funktioner, där arbetar man med ständiga mindre förbättringar, men formulerar inte stora mål som ”vi ska använda 100 procent ekologisk bomull år 2025”, säger hon.
Hittills har forskare mest undersökt storföretagens hållbarhetsarbete. Tina Sendlhofer menar att det hållbarhetsarbete som bedrivs i små och medelstora företag har en ännu större betydelse för helheten:
– 99 procent av världens företag är ju små eller medelstora. Deras påverkan blir därigenom oändligt mycket större. Ändå vet vi så lite om hur de arbetar med hållbarhetsfrågorna, säger hon.
Tina Sendlhofer vill undersöka både vad som händer inom organisationen och hur hållbarhetsarbetet på verkas av yttre tryck som konsument-krav och lagkrav.
– Min teori är att medarbetarna har stor betydelse för om ett företag lyckas ställa om och gå i en mer hållbar riktning.
Hon framhåller att mindre företag med en uttalad hållbarhetsinriktning lockar medarbetare som delar företagets värderingar. Hon ser också att det är skillnad mellan företag som startats med ett hållbarhetsfokus och företag som kämpar för att ställa om, kanske för att leva upp till lagkrav.
Hennes tvååriga projekt bär titeln Organising Sustainable Retail: Employee Involvement in Small and Medium-Sized Retailers”.
Målet är både teoretiskt och praktiskt:
– Det jag hoppas på är att min forskning ska ge en teoretisk bas, så att man utifrån den ska kunna ge praktiska råd och riktlinjer för hållbarhetsarbete i små och medelstora företag. Storföretagen har så annorlunda villkor, så deras hållbarhetsarbete fungerar inte som modell för de mindre bolagen, säger hon.

TINA SENDLHOFER PRESENTATION
Tina Sendlhofer är bördig från Österrike. Sedan 2014 är hon verksam vid Handelshögskolan i Stockholm, där hon är knuten till det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Mistra Future Fashion.
Hennes studier har varit inriktade på svenska mode och textilföretag och deras organisering och omställlning till mer hållbara verksamheter.
Hon har en lång akademisk bana bakom sig sedan hon år 2002 påbörjade en femårig utbildning i Tourism Management i Saltzburg. Därefter fullföljde hon även en fyraårig utbildning i International Business Administration. Därefter har hon studerat och forskat i Boston, Brighton, Milano och Berlin med fokus på CSR och hållbarhetsfrågor inom handeln.
Hon är även uppskattad som lärare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Namn: Tina Sendlhofer

År: 2019

Typ: Post doc

Tina Sendlhofer, post doc-stipendiat. Stockholms universitet