Bättre totalkostnadsanalyser i handelsbranschen

Ordentligt genomförda totalkostnadsanalyser spelar en väsentlig roll som underlag för många beslut inom handelsbranschen. Genomförandet är dock i många fall både komplext och utmanande, men hur ser dessa utmaningar ut och hur kan de bemötas?

Namn: Björn Oskarsson

År: 2020

Typ: Post doc

Björn Oskarsson, postdoc-stipendiat 2020. Linköpings universitet.

Björn Oskarsson, vid tekniska högskolan, Linköpings universitet, har fått ett beviljat två-årigt post-doc stipendium från Handelsrådet. Han syftar till att fördjupa sig i hur totalkostnadsanalyser utförs i praktiken och hur analysprocessen kan utvecklas med hjälp av bättre beslutsstöd.

– Inom handelsbranschen är kostnaden alltid en mycket viktig faktor att räkna in, vare sig man vill det eller inte, säger Björn Oskarsson.

Med sin avhandling Total Cost Analysis in Logistics – Practical Execution, Learning, and Teaching in Higher Education disputerade Björn i slutet av 2019. Avhandlingen, som är baserad på en ansenlig litteraturstudie samt intervjuer med lärare/forskare på fyra olika universitet, presenterar en modell med 12 steg som man bör ta hänsyn till när man gör en totalkostnadsanalys.

– Det aktuella projektet möjliggör att komma ut i företag och organisationer och se hur de arbetar med totalkostnadsanalyser i verklig miljö, säger Björn.

Han poängterar att syftet med projektet är tvådelat. Det första och främsta syftet är att bidra till förbättrade totalkostnadsanalyser inom handeln – att skapa kunskap kring hur man kan förbättra hanteringen av utmaningar med att genomföra sådana analyser. Projektets andra syfte är att validera och utveckla den modell som Björn tog fram i sin tidigare doktorsavhandling.

Fokus kommer ligga på två områden – kampanjer och val av leverantörsmarknad och kommer ske i nära samarbete med utvalda företag och verksamheter.

– Ett annat område jag gärna vill fördjupa mig i är hur vi på universitetet bättre kan få studenter att ta till sig modellen. Att ge studenter rätt underlag och redskap är avgörande för att få ut människor i arbetslivet som kan genomföra kvalitativa analyser, säger Björn.

BJÖRN OSKARSSONS PRESENTATION

Björn har en gedigen bakgrund som lärare och har arbetat som lärare inom logistik på tekniska högskolan vid Linköpings universitet sedan 1993. Under år 2000 blev han utsedd till studierektor och ansvarade för både kurser och profil inom logistik i Linköping ända till 2017. Björn presenterade sin doktorsavhandling Total Cost Analysis in Logistics – Practical Execution, Learning, and Teaching in Higher Education i november 2019 på tekniska högskolan i Linköping, inom området logistiska totalkostnadsanalyser.

Namn: Björn Oskarsson

År: 2020

Typ: Post doc

Björn Oskarsson, postdoc-stipendiat 2020. Linköpings universitet.