Plattformskapitalismen och boken

Namn: Erik Wikberg

År: 2018

Typ: Post doc

Plattformskapitalismens nya marknadslogik

Erik Wikberg, som förra året doktorerade vid Handelshögskolan i Stockholm, har fått Handelsrådets post-doc-stipendium för att undersöka hur den svenska bokmarknaden påverkas av nya plattformsbaserade aktörer som Storytel.

Frågeställningarna i projektet är:

1 Hur har marknadslogiken på den svenska bokmarknaden utmanats av digitaliseringen?

2 I hur hög grad utgör digitaliseringen en egen institutionell affärslogik.

3 Hur bemöter befintliga aktörer konkurrensen från nya digitala producenter och återförsäljare

– Jag har en bakgrund i institutionell teori, så min forskning är sociologiskt grundad, säger Erik Wikberg.

Han förklarar att bokmarknaden nu nåtts av den andra digitaliseringsvågen. Plattformarna innebär en ny logik, när böcker inte längre köps styckevis, utan det konsumenten köper – eller snarare hyr, är tillgång till ett utbud.

– Det finns i dag en handfull plattformar och deras betydelse växer. Jag kommer att göra en kvalitativ studie som ska visa inte bara hur bokmarknaden, utan också hur författare, kritiker, bibliotek och andra intressenter påverkas, säger han.

 

 

Namn: Erik Wikberg

År: 2018

Typ: Post doc