Typ av stipendiat: Doktorand

Lättillgänglig dataanalys för mindre detaljhandelsföretag

Det råder inga tvivel om att data och dataanalys kan tillföra stora fördelar för detaljhandelsföretag. Rätt använt kan data bidra till värdeskapande tjänsteinnovationer, förbättrade kampanjer, bättre möjligheter att fatta beslut, samt stärkta kund och leverantörsrelationer. Stora företag har ofta dedikerade avdelningar för dataanalys, medan små och medelstora företag med färre resurser inte alltid har samma … Continued

Nya sätt att kommunicera i butik

Beacons är små batteridrivna sensorer som kommunicerar trådlöst via Bluetooth och appar med kundernas smarttelefoner genom att känna av var i butiken en kund befinner sig och skicka specialdesignade erbjudanden baserat på det. – Detta är en stor möjlighet för handlarna, men det finns även en del hinder för införandet av tekniken som vi vill … Continued

Makten att göra ett bra jobb

Empowerment – att den som har den formella makten överlåter makt till någon som formellt sett befinner sig lägre ned i hierarkin – menas, förutom att det leder till bättre prestation, öka arbetstillfredsställelse bland medarbetarna. För att uppnå empowerment av medarbetarna rekommenderas en rad åtgärder som möjliggör mer kreativitet, initiativtagande, självbestämmande, samverkan i arbetslag, flexibel … Continued

Ikeas betydelse för regionen och platsens attraktivitet

– Vi har i tidigare forskning visat hur viktigt Ikea är för detaljhandeln i en kommun och särskilt för de butiker som befinner sig i närheten av ett Ikea-varuhus, säger stipendiaten Helena Nilsson, doktorand på Jönköpings Internationella Handelshögskola. Jag kommer att bygga vidare på denna forskning och undersöka hur en Ikea-etablering på påverkar en hel … Continued

Kunders beteenden och upplevelser vid energieffektiviseringar i dagligvarubutiker

Enligt beräkningar och mätningar som genomförts kan dagligvarubutiker halvera sin energianvändning genom att bland annat installera dörrar och lock för kyl- och frysvaror, ändå drar sig många handlare för att göra det. – Detta kan göras till en rimlig merkostnad, men butikerna tvekar eftersom de tänker att det kan påverka kundernas köpbeteende negativt, säger stipendiaten … Continued

Prioritera rätt bland matsvinnet

Mattias Eriksson, doktorand vid Sveriges lantbruksuniversitet, har studerat dessa frågor under en längre tid och har nu fått ett stipendium för att slutföra sin doktorsavhandling på temat. – Två av fem delstudier som ska bygga upp avhandlingen återstår och dessa två kommer jag nu att ägna mig åt, säger Mattias. Min förhoppning är att båda … Continued

När vinst blir tillväxt

En annorlunda ingång har Anders Bornhäll, doktorand på Örebro universitet och anställd på Högskolan Dalarna, som istället tittar på de företag som går med vinst och växer i form av nyanställningar i jämförelse med de som tar ut vinsten och fortsätter som förr. Han har nu fått ett stipendium för att färdigställa sin doktorsavhandling om … Continued

Globalt hållbarhetsarbete i FN

Nätverket är frivilligt och företagen som ansluter sig förbinder sig att följa tio principer inom fyra områden (mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption) och redovisa hur de arbetar med dessa årligen. – Ett av företagen som är med i nätverket och i min studie är Ica, säger Jörgen Wettbo, Lunds Universitet. Detaljhandeln är med sina … Continued

Iscensättning av ansvar

Johanna Fernholm, fil dr i företagsekonomi vid Stockholms universitet, fokuserar i sin avhandling på hur ansvar kommuniceras i företag som använder sig av etiska uppförandekoder i sina globala leverantörskedjor. Det är en bred studie där både företag och frivilligorganisationer intervjuas, samt där fältarbete har gjorts i Thailand och Vietnam. – Resultaten visar att uppförandekoderna kommuniceras … Continued

Ansvarsfulla och hållbara inköp genom relationer

I avhandlingen Incorporating sustainability in supplier relationship management använder sig fil dr Arash Kordestani av tre olika teoriramar; purchasing sustainable responsibility (PSR), relationsmarknadsföringens commitment-trust-teori och hållbarhetens tre delar – ekonomi, miljö och sociala frågor – för att testa ett antal hypoteser för hur ett leverantör-köpare-samarbete gällande hållbarhet kan fungera. En av slutsatserna blir att PSR … Continued