Pristak och kunders sökbeteende

Namn: Hampus Poppius

År: 2018

Typ: Doktorand

Vertikala prisrestriktioner och konsumenters sökbeteende

Stipendiaten Hampus Poppius arbetar med två forskningsprojekt vid nationalekonomiska institutionen, Lunds Universitet.

–Vertikala prisrestriktioner, alltså hur leverantörer i vissa situationer inför pristak eller prisgolv för sina återförsäljare är empiriskt nästan outforskat, eftersom de flesta prisrestriktioner är olagliga och därför hemliga eller informella, säger Hampus Poppius.

Han förklarar att ­det finns en oro för att prisrestriktioner är konkurrenshämmande och därför missgynnar konsumenten.

-Men det finns också väl belagda teorier om när prisrestriktioner gynnar konsumenten. Det kan gälla produkter som kräver service före köpet, som skor, säger han.

Skobutiker tillhandahåller skor att prova och kunnig personal. Skosäljare som inte ger service kan sälja samma sko billigare. Konsumenten kan erhålla servicen från en återförsäljare men sedan gå till den billigare för att genomföra köpet. Återförsäljare har därför inga incitament att erhålla servicen. Tillverkare rekommenderar ofta ett lägsta pris, som tar höjd för kostnaderna för servicen.  Även om konsumenten får betala mer är det gynnsamt, eftersom hen får hjälp att göra välinformerade köp.

Prisrestriktioner kan också missgynna konsumenter. Olika tillverkare kan sätta konkurrens ur spel genom att komma överens om priser. Det är otillåtet. Genom att styra sina återförsäljares priser blir det enklare att koordinera priser med konkurrerande tillverkare.

Hampus Poppius påpekar att det är svårt att se när prisrestriktion förekommer och vilka effekter det har för konsumenten

Den andra studien Konsumenters sökbeteende, söker svar på frågorna vilka attribut som är viktiga för konsumenter vid näthandel och hur många alternativ som konsumenter klarar av att ta ställning till.

Hampus Poppius bygger bägge sina studier på data från Prisjakt.nu.

 

 

Namn: Hampus Poppius

År: 2018

Typ: Doktorand