Kunders beteenden och upplevelser vid energieffektiviseringar i dagligvarubutiker

Dagligvarubutiker kan energieffektivisera en hel del genom att installera dörrar och lock på kyl- och frysenheter. Det ger jämnare och behagligare temperatur i butiken och kan bidra till minskat matsvinn och förbättrad resursåtervinningen.

Namn: Ulla Lindberg

År: 2015

Typ: Doktorand

Enligt beräkningar och mätningar som genomförts kan dagligvarubutiker halvera sin energianvändning genom att bland annat installera dörrar och lock för kyl- och frysvaror, ändå drar sig många handlare för att göra det.

– Detta kan göras till en rimlig merkostnad, men butikerna tvekar eftersom de tänker att det kan påverka kundernas köpbeteende negativt, säger stipendiaten Ulla Lindberg på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och doktorand på Högskolan i Borås. Därför kommer vi att undersöka hur denna typ av energieffektiviserande åtgärder påverkar kundernas köpbeteenden och upplevelser av inneklimatet och produkternas synlighet och tillgänglighet genom experiment i handelslabb och i verkliga dagligvarubutiker.

För att förstå hur dessa för klimatet och butiksmiljön positiva åtgärder påverkar kundernas vilja att köpa och vistas i butiken kommer, efter en förstudie i Handelslabbet på SIIR (Swedish Institute for Innovative Retailing) på Högskolan i Borås, en interventionsstudie genomföras i dagligvarubutiker med och utan dörrar och lock på kyl- och frysenheterna.

– Projektet kommer att bidra med kunskap som kan användas till att åstadkomma både ett behagligare inneklimat och utveckla nya innovativa lösningar avseende energieffektivisering och layout i dagens och framtidens livsmedelsbutiker, avslutar Ulla.

Namn: Ulla Lindberg

År: 2015

Typ: Doktorand