Lättillgänglig dataanalys för mindre detaljhandelsföretag

I takt med den ökade digitaliseringen har tillgång till data, datas tillgänglighet och möjligheter till dataanalys blivit en stor konkurrensfördel.

Namn: Hannes Göbel

År: 2017

Typ: Doktorand

Det råder inga tvivel om att data och dataanalys kan tillföra stora fördelar för detaljhandelsföretag. Rätt använt kan data bidra till värdeskapande tjänsteinnovationer, förbättrade kampanjer, bättre möjligheter att fatta beslut, samt stärkta kund och leverantörsrelationer. Stora företag har ofta dedikerade avdelningar för dataanalys, medan små och medelstora företag med färre resurser inte alltid har samma möjligheter att utnyttja data.

– Jag vill därför ta fram digitala verktyg, metoder och modeller som kan stötta små och medelstora detaljhandelsföretag att skapa värdeskapande tjänsteinnovationer baserat på data, säger stipendiaten Hannes Göbel, verksam vid Högskolan i Borås och Göteborgs universitet.

Kunskapen ska identifieras genom ett tätt samarbete med butiker kopplade till Handelslabbet och SIIR vid Högskolan i Borås och finnas tillgänglig fritt digitalt för att skapa största möjliga nytta för detaljhandelsföretagen.

Namn: Hannes Göbel

År: 2017

Typ: Doktorand