NRWC – Nordic Retail and Wholesale conference

The Nordic Retail and Wholesale Association, NRWA, är ett akademiskt forskningsnätverk som initierats och finansierats av Handelsrådet och Hakon Swensons stiftelsen. Vartannat år arrangerar NRWA tillsammans med lokala organisatörer en forskningskonferens, NRWC, för att skapa en bred mötesplats för forskare inom detalj- och partihandeln.

NRWC

Läs mer om tidigare och kommande konferanser  >>