Nya sätt att kommunicera i butik

Tekniken ger ständigt nya möjligheter för detaljhandeln att kommunicera med sina kunder. På senare år har det dykt upp en liten pryl – beacons – som kan sprida erbjudanden till kunders smarttelefoner i den fysiska butiken.

Namn: Maryam Lashgari

År: 2016

Typ: Doktorand

Beacons är små batteridrivna sensorer som kommunicerar trådlöst via Bluetooth och appar med kundernas smarttelefoner genom att känna av var i butiken en kund befinner sig och skicka specialdesignade erbjudanden baserat på det.

– Detta är en stor möjlighet för handlarna, men det finns även en del hinder för införandet av tekniken som vi vill titta närmare på, säger Maryam Lashgari, doktorand vid Kungliga tekniska högskolan med digital marknadsföring som specialitet.

Ett problem som Maryam ser är att det finns väldigt lite forskning när det gäller användningen av beacons i detaljhandeln; det behövs mer kunskap om hur tekniken kan användas på ett fördelaktigt sätt i butik. Det behövs även en förståelse för de hinder och tveksamheter som finns exempelvis när det gäller kunders integritet samt förutsättningar för acceptans av innovationer av det här slaget.  Studien, som delvis genomförs i Australien görs med hjälp av intervjuer med företag i Sverige och Australien som idag använder beacons respektive handlare som ännu inte adapterat den nya teknologin.

– Studien kommer att bidra till detaljhandlarnas kunskap om vilken nytta de kan ha av att använda beacons, avslutar Maryam.

Namn: Maryam Lashgari

År: 2016

Typ: Doktorand