Prioritera rätt bland matsvinnet

Kasserandet av mat, som om den hade behandlats annorlunda hade kunnat ätas, – alltså matsvinn – är ett av de miljöproblem som dagligvarubutikerna står inför. Matsvinnet är en prioriterad fråga och åtgärder finns, men frågan är hur dessa åtgärder bör prioriteras inbördes för att uppnå bästa resultat.

Namn: Mattias Eriksson

År: 2014

Typ: Doktorand

Mattias Eriksson, doktorand vid Sveriges lantbruksuniversitet, har studerat dessa frågor under en längre tid och har nu fått ett stipendium för att slutföra sin doktorsavhandling på temat.

– Två av fem delstudier som ska bygga upp avhandlingen återstår och dessa två kommer jag nu att ägna mig åt, säger Mattias. Min förhoppning är att båda kommer att bidra till värdefull kunskap för att reducera matsvinnet i livsmedelsbutiker.

Den första av de två kvarvarande studierna är en utvärdering av avfallshierarkin. Syftet att titta närmare på hur den prioritering av avfallhantering som EU har satt upp; 1) minimera, 2) återanvända, 3) återvinna, 4) energiutvinna, och 5) deponera, förhåller sig till utsläpp av växthusgaser och därmed underlätta för butiker att hantera matsvinnet på det mest effektiva sättet.

– Slutligen kommer jag att granska effekten av sänkt förvaringstemperatur, förklarar Mattias. Det finns många parametrar i denna metod för att reducera matsvinnet och jag vill kunna visa om metoden är motiverad utifrån dess effekt på matsvinnet i relation till den ökade energianvändning som krävs.

Namn: Mattias Eriksson

År: 2014

Typ: Doktorand

Doktorsavhandling
Supermarket food waste – Prevention and management with the focus on reduced waste for reduced carbon footprint

Eriksson M. (2015). Doctoral Thesis. Swedish University of Agricultural Sciences. Uppsala 2015.

Akademisk artikel

Mattias Eriksson, Ingrid Strid och Per-Anders Hansson (2015). Journal of Cleaner Production. Vol. 93. Pages 115-125.

Akademisk artikel

Mattias Eriksson, Ingrid Strid och Per-Anders Hansson (2016). Resources, Conservation and Recycling. Vol. 107. Pages 73–81.

Doktorsavhandling
Supermarket food waste – Prevention and management with the focus on reduced waste for reduced carbon footprint

Eriksson M. (2015). Doctoral Thesis. Swedish University of Agricultural Sciences. Uppsala 2015.

Akademisk artikel
Carbon footprint of food waste management options in the waste hierarchy – a Swedish case study

Mattias Eriksson, Ingrid Strid och Per-Anders Hansson (2015). Journal of Cleaner Production. Vol. 93. Pages 115-125.

Akademisk artikel
Food waste reduction in supermarkets – Net costs and benefits of reduced storage temperature

Mattias Eriksson, Ingrid Strid och Per-Anders Hansson (2016). Resources, Conservation and Recycling. Vol. 107. Pages 73–81.