Olika aspekter av butiksmiljön

Butiksmiljön är av stor vikt i detaljhandeln och det finns mycket att göra för att skapa värde för kunden och påverka deras beslutsfattande.

Namn: Carl-Philip Ahlbom

År: 2017

Typ: Doktorand

Den fysiska butiken består av en mängd olika aspekter och delar som är intressanta att studera för att få mer kunskap om hur konsumenterna påverkas när de besöker en butik. Butiksmiljön är fylld av intryck samtidigt som kunderna ska fatta olika beslut och det underlättar för handlare om de vet hur olika saker påverkar konsumenternas beteende för att skapa trivsamma butiker.

– Under hela min tid som forskare har jag arbetat med den fysiska butiken som fokusområde, säger doktorandstipendiaten Carl-Philip Ahlbom, verksam vid Handelshögskolan i Stockholm. Detaljhandeln är verkligen ett roligt och spännande forskningsområde och jag uppskattar verkligen att jobba tillsammans med detaljhandelsföretag.

Carl-Philip har studerat den fysiska butiksmiljön ur olika synvinklar; (1) Smartphones i dagligvaruhandeln; (2) Musik i butik och (3) Effektiva placeringar av specialexponeringar. I sin fortsatta forskning kommer han att titta närmare på kombinationer av butiksmarknadsföring över sinnena och skillnader i sinnesmarknadsföringseffektivitet mellan fysiska och digitala butiker genom fält- och laboratorieexperiment.

Namn: Carl-Philip Ahlbom

År: 2017

Typ: Doktorand